Categories
ข่าวเด่นวันนี้

ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี ตำนานความเชื่อ และศรัทธามาแต่โบราณ

ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งหลายต่างให้ความศรัทธา และกราบไหว้ นับถับถือบูชากันมาช้านาน เนื่องจากวัดจุฬามณี เป็นวัดเก่าแก่โบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองอัมพวา ที่ต่อเนื่องกับคลองผีหลอก และเชื่อกันว่าวัดนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอยปลาย ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โดยสันนิษฐานว่าเท้าแก้วผลึก (น้อย) นายตลาดบาช้าง ซึ่งเป็นต้นตระกูลของวงศ์ราชนิกุลบางช้าง เป็นผู้สร้าง 

ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวเวสสุวรรณhttps://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/500713

สักการะ ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสมุทรสงคราม

ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี เป็นที่แรก ๆ ที่หลายคนนึกถึง เมื่อเอ่ยถึงท้าวเวสสุวรรณ อาจเป็นเพราะองค์ท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงคราม มีตำนานการสร้างท้าวเวสสุวรรณที่แตกต่างจากที่อื่น โดยที่มาของการสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณนั้น เกิดจากการที่พระอาจารย์อิฏฐิ์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ได้ฝันเห็น ” ท้าวเวสสุวรรณ ” โดยในนิมิตนั้นองค์ท้าวเวสสุวรรณได้พาพระอาจารย์อิฏฐ์ ไปเที่ยวชมในยมโลก พระอาจารย์อิฏฐ์จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า หากได้กลับไปยังโลกมนุษย์ในครั้งนี้ จะตั้งรูปปั้นของท้าวเวสสุวรรณไว้ตรงกลางวัด เพื่อแสดงถึงการขอบคุณ และความเคารพนับถือ

และในนืมิตพระอาจารย์อิฏฐ์ก็ได้บอกความประสงค์นี้แก่ ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี ด้วย ท่านก็ได้บอกกลับมาว่า ” หากต้องการจะปั้นฉัน จะต้องใช้ช่างปั้นท่านหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี และต้องเป็นช่างคนนี้คนเดียวเท่านั้น นับแต่นั้นมาผู้คนก็เลื่อมใส ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี ขอพร เสริมบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจนถึงทุกวันนี้

ตามตำนานพุทธศาสนาท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี ในอดีตชาตินั้นเคยเป็นพราหมณ์ใจบุญ เจ้าของโรงงานหีบอ้อย มีฐานะร่ำรวย และมักจะบริจาคเงินทองให้แก่ผู้ยากไร้เสมอ และด้วยบุญกุศลที่ได้ทำมา ทำให้พระพรหมและพระอิศวรจึงได้ประทานพรให้ท้าวเวสสุวรรณเป็นอมตะ เป็นเทพแห่งความร่ำรวย และเป็นเจ้าทรัพย์สมบัติทั่วทั้งปฐพี ทำให้ผู้คนนิยมกราบไว้บูชา ท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี และเชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าที่คอยปกปักรักษาโลมนุษย์อีกด้วย

ปัจจุบันท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี ยังคงเป็นที่เลื่อมใสของชาวพุทธอย่างเนื่อง และเมื่อช่วงเทศการปีใหม่ที่ผ่านมา มีพสกนิกรเดินทางมากราบไหว้กันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประวัติการสร้างท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณีแตกต่างจากที่อื่น จนทำให้มีที่จอดรถไม่เพียงพอและการจราจรติดขัดภายในบริเวณวัด ซึ่งตอนนี้ทางวัดได้ออกประกาศ ปิดวัดจุฬามณี ระหว่างวันที่ 12 – 26 มกราคม 2565 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ และจัดระเบียบการจราจรทั้งหมด 

สำหรับองค์ ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี หากมีองค์ลอยหรือผ้ายันต์ ก็สามารถบูชาที่บ้านได้ โดยบทสวดท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี คาถาที่ใช้สวดบูชาคือ อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

ในการบูชาท้าวเวสสุวรรณ ให้ทำในวันขึ้น 15 ค่ำ โดยการจุดธูป 9 ดอก ดอกกุหลาบแดง 9 ดอก จสกนั้นให้ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย แล้วก็ภาวนาคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งได้บอกไว้แล้วข้างต้น

ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวเวสสุวรรณhttps://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/500713

ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไร เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะว่าท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี ช่วยเรื่องอะไรบ้าง เอาเป็นว่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสักการะเองที่วัด ก็สามารถไปบนขอเรื่องที่ต้องการได้ตามขั้นตอนภายในวัด และสำหรับผู้ที่ไม่โอกาสได้เดินทางไปที่วัด แต่มีองค์ลอยหรือผ้ายันต์ ก็สามารถบนขอได้เองที่บ้าน 

โดยการอาบน้ำ แต่งกายให้สุภาพ จากนั้นตั้งสมาทานศีล 5 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ตามด้วยบทพาหุง บทชินบัญชร จากนั้นให้จุดธูป 9 ดอก พวงมาลัยดอกกุหลาบหรือดอกดาวเรือง 1 พวง ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นให้สวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ 

 • บนเรื่องการเงิน ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด ถวายพระพุทธรูป 9 นิ้ว หรือชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
 • บนเรื่องหน้าที่การงาน ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด ภายในประกอบด้วย รองเท้าพระ 1 คู่ พระพุทธรูป 1 องค์ อาสนสงฆ์ 1 ผืน เข็มกับด้าย 1 ชุด
 • บนเรื่องสุขภาพหรือการเจ็บป่วย ให้ถวายหนังสือสวดมนต์ (ถ้าเป็น 7 ตำนาน 12 ตำนานก็จะยิ่งดี) ซึ่งจะถวายที่วัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา
 • บนเรื่องความรักหรือครอบครัว ให้ถวายดอกกุหลาบแดง บูชาองค์รูปปั้นของท้าวเวสสุวรรณ ถือศีล 8 ในวันเกิดและวันพระ
 • บนเรื่องสอบบรรจุ เลื่อนตำแหน่ง สอบเข้าทำงาน หรือโยกย้าย ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด ร่ม 1 คัน เก้าอี้ 1 ตัว
 • บนเรื่องการเรียน ให้ทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ค่าเล่าเรียนสงฆ์สามเณร ตำราเรียนนักธรรม ทำได้ในวัดที่มีเรียนพระปริยัติธรรม

เมื่อกล่าวถึงท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณีสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือเหรียญท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีปี 45 ซึ่งเป็นเหรียญทรงคุณค่าในตำนานที่สวยงาม และมีประสบการณ์ เป็นมนต์ขลังแห่งอัมพวาและเป็นสุดยอดพุทธคุณของหลวงพ่ออิฏฐ์ แห่งวัดจุฬามณี เป็นวัตถุมงคลที่เลื่องชื่อมาก รวมสร้างชื่อเสียงให้วัดจุฬามณีโด่งดังมากขึ้นอีกด้วย

ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวเวสสุวรรณhttps://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/500713

เที่ยวสมุทรสงคราม ไหว้พระ ขอพร ทำบุญ เสริมดวง

ใครมีโอากาสอย่าลืมไปกราบ ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี กันนะคะเพราะภายในวัดมี 3 จุดสำคัญที่ผู้คนหลั่งไหลกันไปกราบไหว้ คือ

 1. เป็นไฮไลท์ของทางวัดเลย นั่นก็คือ ท้าวเวสสุวรรณ
 2. สังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อเนื่อง โกวิท ที่เป็นอดีตเจ้าอาวาส
 3. อุโบสถจตุรมุขหินอ่อน ที่มีความสวยงามมาก

ถือเป็นมนต์ขลังที่ต้องสัมผ้สด้วยตัวเองสักครั้ง เพราะนอกจากจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าง ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี ตํานานที่ไม่เคยดับสูญแล้วนั้น กล่าวกันว่าวัดจุฬามณี เป็นวัดที่สวยงามและสงบร่มรื่น รวมทั้งมีปฎิมากรรมต่าง ๆ ให้ชื่นชมอีกมากมาย

สรุป

การเดินทางไปกราบ ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยม ที่ผู้คนหลั่งไหลกันไปไหว้ขอพร กราบสักการะท้าวเวสสุวรรณกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับเส้นทางไปวัดเวสสุวรรณ ถ้าตรงมาจากตัวเมืองสมุทรสงคราม แนะนำให้ใช้เส้นทางหลวง พอเลยจากทางแยก ก็ขับตรงไปเข้าอำเภออัมพวา ประมาณ 200 เมตร ข้ามสะพานข้ามคลองอัมพวา จากนั้นให้เลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็ถึงเป้าหมาย อย่าลืมเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำสิ่ง ดี ๆ กันนะคะ

สล็อต เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

Categories
ข่าวเด่นวันนี้

เปิดตัว เปิดตัว รถยนต์ออกใหม่ 2022 ที่น่าสนใจ เตรียมขายในไทยปีนี้

สำหรับรถยนต์ออกใหม่ 2022ที่คาดว่าจะได้เห็นกันในตลาดไทย กับรุ่นที่มีความน่าจะเป็นไปได้ มีทั้งแบบไมเนอร์เชนจ์เล็กน้อย จนไปถึงรูปแบบโฉมใหม่ มีมาให้เลือกหลายรุ่น ครบทุกค่าย ใครที่กำลังวางแผนซื้อรถในปีนี้ รับรองว่ามีให้เลือกกันแบบจุใจแน่นอน ถึงแม้ว่าในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์ดูเหมือนจะซบเซาไปมาก เนื่องจากมีผลกระทบจากโรคระบาดโควิด19 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทผลิตรถยนต์หลายบริษัทก็ยังคงเดินหน้าผลิตรถใหม่ออกมาอย่างไม่ขาดสาย ด้านผู้บริโภคก็มีตัวเลือกมากขึ้น ทำให้สามารถเลือกซื้อรถที่ตอบโจทย์ได้ตามความต้องการ

รวมพาเหรด! รถยนต์ออกใหม่ 2022 จ่อเข้าไทยตลอดทั้งปี 

รถยนต์ออกใหม่ 2022 ที่เตรียมจะเปิดตัวนั้นเป็นรถยนต์ ใหม่ 2022 ในไทยอาจยังไม่ได้เปิดตัวทั้งหมด มีเพียงข้อมูลจากการวิเคราะห์ถึงความน่าจะเป็นไปได้ และบางส่วนก็มีการคอนเฟิร์มที่แน่นอนแล้ว นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลาย ๆ รุ่น ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามกระแสตอบรับจากรุ่นเดิมที่ดี และตามอายุการตลาด สำหรับในที่นี้ทางเราก็มีมาให้ชมกันหลายรุ่น ส่วนจะมีแบรด์ไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ

A picture containing text, car, road, outdoor

Description automatically generated

https://www.thansettakij.com/motor/497374

 • รถยนต์ออกใหม่ 2022 Honda BR-V 2022 เป็น รถยนต์ออกใหม่ปี 2022 รุ่นคลอสโอเวอร์ขนาดเล็ก ซึ่งทำการเปิดตัวไปแล้วที่อินโดนีเซีย โดยมีการปรับรูปแบบใหม่ทั้งภายในและภายนอก ห้องโดยสารขนาดใหญ่ ส่วนในด้านขุมพลัง (อ้างอิงสเปคจากอินโดนีเซีย ) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร เหมือนเดิม แต่มีการเพิ่มแรงม้า มา 1 ตัว ทำให้มีกำลังแรงม้าอยู่ที่ 121 แรงม้า แต่หากตัวนี้นำมาขายในไทย อาจจะประกอบไทยด้วย ซึ่งจะได้เครื่องยนต์ 1.0 เทอร์หรือไม่นั้น ต้องรอลุ้นกัน
 • รถยนต์ออกใหม่ 2022 Audi S3 Sportback 2022 ซึ่งได้ทำการเปิดตัวรถใหม่ 2022 ในไทยไปแล้วอย่างไม่เป็นทางการที่งาน Mortor Expo ที่ผ่านมา และเปิดรับจองไปเป็นที่เรียบร้อย ทั้งที่ไม่มีตัวจริงมาโชว์ เป็นรถแฮตช์แบ็คขนาดคอมแพ็ค แต่คาดว่าน่าจะแตกต่างจากรุ่น A3 Sportback เล็กน้อย จุดเด่นอยู่ที่เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบแถวเรียง มีขนาด 2.0 ลิตร กำลังสูงสุด 290 แรงม้า และแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 400 นิวตัน มาพร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ Quattro ราคาอยู่ที่ประมาณ 3.55 ล้านบาท

A picture containing outdoor, road, car

Description automatically generated

https://www.sanook.com/auto/82220/

 • รถยนต์ออกใหม่ 2022 Ford Ranger Everest 2022 สำหรับตัวฟอร์ด เรนเจอร์ และฟอร์ด เอเวอเรส เป็นการเปิดตัวรถใหม่ 2022 ที่น่าจับตามอง เนื่องจากจะผลิตในไทย และได้รับการยืนยันแล้วว่าจะเปิดตัวในปีนี้แน่นอน ซึ่งในขณะนี้อยู่ที่ขั้นตอนของการทดลองวิ่งขับจริงแล้ว และคาดว่าจะเปิดให้จับจองได้ในเดือนมีนาคมนี้ โดยคาดว่าจะทำการเปิดตัวรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ ออกมาก่อน หลังจากนั้นก็เป็นคิวของฟอร์ด เอเวอเรส ที่จะปิดตัวราว ๆ ปลายปีนี้ ส่วนรุ่น Raptor ยังไม่มีการกล่าวถึงในตอนนี้
A black car parked

Description automatically generated with low confidence

https://www.sanook.com/auto/81900/

 • รถยนต์ออกใหม่ 2022 Mitsubishi Xpander 2022  สำหรับมินิแวนรุ่นนี้ เป็นรถ ออก ใหม่ ปี 2022 ที่จะไมเนอร์เชนจ์ที่ไทยในปีหน้า รูปร่าง หน้าตาแบบเดียวกับที่เปิดตัวไปในอินโดนีเซีย มาพร้อมกับแผงกันชนรุ่นใหม่ กระจังหน้าแพทเทิร์นแบบรังผึ้ง ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED T-Shapeรูปโฉมใหม่ ล้ออัลลอยด์ ขนาด 17 นิ้ว ตกแต่งสีแบบทูโทนลายใหม่ ภายในตัวรถเปลี่ยนคอนโซลเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมตั้งแบบคลาสสิค ออฟชั่นสุดหรูด้วยหน้าจอระบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว พร้อมติดตั้งเบรคมือไฟฟ้าแบบ Auto brake Hold มาพร้อมกับระบบเกียร์ CVT ซึ่งเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นเกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด

A white car with blue stripes

Description automatically generated with low confidencehttps://car2day.com/2022-bmw-i4-electric-fastback-coming-thailand-this-year/

 • รถยนต์ออกใหม่ 2022 BMW i4 2022 เป็นที่ก้าวล้ำมาก เนื่องจากเป็นรถพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด เป็นรถที่จะเปิดตัวใหม่ 2022 ต่อคิวจาก ix และ ix3 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้เอง แค่คราวนี้จะมาในรูปโฉมใหม่ รูปทรงสปอร์ตขนาดกลาง 4 ประตู แข่งกับ Tesla Model 3 โดยในตัวท็อปน่าจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีขนาด 530 แรงม้า อัตราความเร่ง 0-100 กิโลเมตร / ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 4 วินาทีเท่านั้น ส่วนทางด้านราคานั้น คาดว่าน่าจะต่ำกว่า BMW 4-Series เนื่องจากภาษีนำเข้าถูกกว่านั่นเอง
 • MG HS 2022 เป็นรถ SUV 2022 รุ่นใหญ่ ที่ได้ไมเนอร์เชนจ์ โดยมีการเปลี่ยนโฉมใหม่ ยกชิ้นส่วนด้านหน้าใหม่หมด จัดดีไซน์แบบปากกว้างทรงคว่ำ กระจังหน้าดีไซ์โฉมใหม่ ไฟหน้าเรียวยาวหรูหรา มาพร้อมกรอบไฟตัดหมอกที่ล้อมไปถึงด้านล่าง ไฟท้ายเปลี่ยนลายใหม่ เช่นเดียวกับกันชนหลังใหม่ ซึ่งดูรวม ๆ แล้วน่าจะเป็นรูปแบบเดียวกับ MG5 และคาดว่าน่าจะมาพร้อมกับรุ่น PHEV

A picture containing sky, outdoor, car, blue

Description automatically generated

https://www.mbusa.com/en/future-vehicles/eqs-sedan

 • รถยนต์ออกใหม่ 2022 Mercedes-EQ เป็น รถยนต์ปี2022 สุดหรู ที่เคียงคู่มากับพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่ได้เปิดตัวให้สัมผัสกับตัวจริงกันไปแล้ว ในงาน Motor Expo ที่ผ่านมา หลังจากนี้ก็จะเผยเรื่องราคา และเปิดให้จับจองเป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการ โดยรถรุ่นนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ หน้าจอแบบไฮเปอร์สกรีน มีขนาดใหญ่ถึง 56 นิ้ว โดยแบ่งจอแสดงผลออกเป็น 3 ส่วน บนกระจกแผ่นเดียวกันบนคอนโซล เตรียมประกอบในไทย ด้านราคาคาดว่าน่าจะไม่ทิ้งห่างจาก Mercedes-Benz S-class ในระดับไม่ต่ำกว่า 6 ล้านบาท

รถรุ่นใหม่ เตรียมเข้าไทย รุ่นไหนน่าสนใจ ต้องรอชม

รถยนต์ออกใหม่ 2022 ที่ได้กล่าวไปข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างรถยนต์บางรุ่น ด้านราคารถใหม่ 2022 บางรุ่นก็ยังไม่เปิดเผย ทางเราแค่คิดวิเคราะห์ ผ่านจากข้อมูลข่าวสารการเปิดตัวในต่างประเทศ ประกอบกับด้านระยะเวลาของอายุทางการตลาดด้วย และเป็นข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้น ยังมีรถรุ่นอื่น ๆ อีกหลายแบรนด์ ที่จ่อคิวเตรียมขายในไทย ซึ่งข้อมูลอาจมีความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปบ้าง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ การตลาด และเหตุผลอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับทางแบรนด์และปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย หากใครที่สนใจและกำลังรอการเปิดตัวของรถใหม่ที่จะเข้าไทยปีนี้ ก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทาง 

สรุป

นอกจากนี้ รถยนต์ออกใหม่ 2022 ยังมีค่ายรถจากมาเลเซียที่อยู่ภายใต้ของ Geely ที่มีข่าวเปิดตัวรถใหม่ 2021 ตลอดทั้งปี เพราะที่ผ่านมาได้ส่งรถตัวอย่างมาวิ่งทดสอบสมรรถนะในประเทศไทย ทำให้เราได้เห็นกันมากขึ้น ทั้ง Proton X70 และ Proton X50 จากแบรนด์ Geely ในร่างของรถเอสยูวี ที่มาพร้อมกับพลังเทอร์โบ 1.5 และ 1.8 ลิตร สำหรับแบรนด์ Proton บริษัทแม่จะมาเอง หรือจะมาหาพันธมิตรผู้ร่วมค้าในไทยรายใหม่ เพื่อเข้ามาทำการตลาดเองอีกครั้ง นอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์น้องใหม่ที่น่าสนใจอย่างเช่น Chery , Changan ที่จะมาเปิดตัวในรูปแบบภาพลักษณ์ของแบรนด์ พร้อมทั้งเปิดตัวสินค้าและรูปแบบของการตลาด อย่างไรก็ตาม ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะมีแบรนด์ไหน รุ่นไหน ที่จะเข้ามาตีตลาดในไทยบ้าง

เว็บบอลออนไลน์

Categories
ข่าวบันเทิง ข่าวเด่นวันนี้

ส่องประวัติ พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์สุดแซ่บ ปากร้าย แต่ใจดี

พิมรี่พาย นาทีสุดปัง กับแม่ค้าออนไลน์หน้าสวย ปากกล้า ปากแรง จิกกัดไม่ปล่อย แต่ถ้าหากใครเป็นลูกค้าของเธอ เพื่อนรัก เพื่อนชั่ว เพื่อนฉัน จะรู้ว่าเธอพูดแบบนี้เป็นเรื่องปกติ มีเอกลักษณ์โดดตรงรอยสักตามบริเวณต่าง ๆ ทั้งบริเวณหน้าอก และ แขนทั้งสองข้าง การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เมื่อเธอได้ออกมาไลฟ์ขายของ เรียกได้ว่า สวยตลอดทุกไลฟ์ แต่ไม่ว่าจะเป็นลุคไหน ก็ไม่สามารถฆ่าผู้หญิงคนนี้ได้ นอกจากเราจะเห็นลุคแซ่บ ๆ ของเธอแล้ว ในยูทูปเราจะเห็นว่า“พิมรี่พาย” ก็สามารถแต่งตัวธรรมดา หรือ แนวสปอร์ต และ ที่สำคัญเธอ ไม่ได้มีเฉพาะเพจขายของทุกสิ่งอย่างที่คุณเรียกร้องแล้วนั้น ก่อนช่วงโควิด เธอมีการนำทัวร์ไปไหว้พระที่ฮ่องกง มีร้านทำเล็บ และ ร้านเสริมความงาม

พิมรี่พาย จากแม่ค้าตลาดนัด สู่ นักธุรกิจพันล้าน

พิมรี่พายจากแม่ค้าตลาดนัดที่ต้องคอยสู้ชีวิต ทั้งขายเสื้อผ้าตลาด ตัดเสื้อผ้าขาย ไปหาของจากจีนมาขาย เรียกได้ว่าปากกัดตีนถีบ แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การของแบบไลฟ์สด เป็นที่นิยมกันมาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าแม่ค้า พ่อค้า ทุกคนจะขายได้ เมื่อเธอหันมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยคนดูไลฟ์ไม่ถึง 200 คน ชีวิตพลิกผันเมื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย เธอได้สถบคำหยาบ พร้อมมุกตลก จึงทำให้มีคนชื่นชอบเข้ามาดูไลฟ์ และ เริ่มซื้อของจากเธอ มากขึ้นในขณะนั้นเธอได้ทำการไลฟ์ขายเครื่องสำอางค์แต่ไม่วาย โดนปรับ เพราะเธอได้นำเครื่องสำอางค์ปลอมมาขาย หลังจากนั้นนำเครื่องสำอางค์ปลอมไปทิ้ง แล้วต่อมา พิมรี่พาย ขายอะไร ต่อจากนี้ล่ะ เธอได้เริ่มมาขายของอีกครั้ง ด้วยการเปิดตัว พริกทอด แม่อิพิม , น้ำปลาร้า , สินค้าต่าง ๆ ได้ทยอยออกมา ภายใต้ชื่อแบรนด์ “แม่อิพิม” และยังขายเครื่องสำอางค์ และ น้ำหอม เคาเตอร์แบรนด์แท้ชั้นนำ อีกหลายแบรนด์ จนปัจจุบันเธอใช้ชื่อบริษัท พิมรี่พาย คอสเมติก จำกัด

พิมรี่พาย คือใคร พิมรี่พาย ก่อนจะใช้ชื่อนี้ เธอผู้ชื่นชอบแฟชั่นการแต่งตัวของ “แพร” แพรี่พาย อมตา จิตตะเสนีย์ ไอดอล และ กูรูบิ้วตี้ ที่มีสไตล์การแต่งตัวเป็นของตัวเอง เมื่อเธออยากเก่ง และ อยากมีสไตล์ไม่เหมือนใคร จึงตั้งชื่อร้านที่ตลาดว่า “พิมรี่พาย” 

ประวัติ พิมรี่พาย พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ เกิดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2533 พิมรี่พาย อายุ31ปี สายใต้ไทยแท้ โดยพ่อเป็นคนชุมพร และ แม่เป็นคนนครศรีธรรมราช แต่เธอได้มาเติบโตอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เคยศึกษาชั้นมัธยมต้นอยู่ที่โรงเรียน วัดเจ้ามูล และเรียนต่อโรงเรียน สหศึกษา ซึ่งเธอจะสนิทกับเพื่อนผู้ชายซะส่วนใหญ่ เพราะในตอนนั้นมีผู้หญิงเพียงแค่ 10 คน บวกกับนิสัยของเธอที่มีนิสัยคล้ายเด็กผู้ชาย คือ เสียงดัง กล้าคิด กล้าทำ ในปัจจุบันเธอเป็น แม่ค้าออนไลน์ที่ปากร้ายที่สุด และ ไม่มีใครไม่รู้จักเธอ พิมรี่พาย สามี ได้เลิกรากับสามีคนแรก มีลูกชายชื่อ “น้องฟาเดล” และ สามีคนที่สอง มีลูกสาวชื่อ “น้องโซเฟีย” ตอนนี้เธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่สตรองที่สุด และ เก่งที่สุดก็ว่าได้ กับลูกทั้งสองของเธอ เธอจะพูดเพราะซึ่งต่างจาการไลฟ์ขายของ

พิมรี่พาย
https://www.instagram.com/p/CWwQUccBbxJ/

ช่องทางที่สามารถทำให้คุณได้รู้จักผู้หญิงคนนี้มากยิ่งขึ้น “พิมรี่พาย พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ “

เราจะเห็นได้ว่า พิมรี่พาย เธอมีความสามารถหลากหลาย หากใครชื่นชอบในตัวเธอสามารถไปติดตามเธอได้

ช่องพิมรี่พาย จะมีหลากหลายช่องทางทั้ง เฟสบุ๊ค , ไอจี , ยูทูป และ ติ๊กต๊อก สามารถไปติดตามเธอได้

 • พิมรี่พายขายทุกอย่าง ตอนนี้จะมีผู้กดไลค์เพจอยู่ที่ประมาณ 4 ล้าน 2 แสนกว่าคน และ ยอดผู้ติดตามประมาณ 7ล้าน 2 แสนกว่าคน และนี้คือเพจหลัก เพจเดียวของพิมรี่พายขายทุกอย่างใน FACEBOOK: https://www.facebook.com/pimrypie.cosmatic/
 • เพจที่สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น จะมีผู้ติดตามประมาณ 12 ล้านคน Pimrypie – พิมรี่พาย https://www.facebook.com/pimrypie.official
 • ช่องยูทูป พิมรี่พาย 5 ล้าน 2 แสน 4 หมื่นคน ช่องยูทูปที่คอยสร้าง คอนเทนต์ดี ๆ สามารถไปติดตาม พิมรี่พายช่วยเหลือคน ที่ผ่านทางช่องยูทูป https://youtube.com/channel/UcoJuMpfYKqCbvnd1DpUUJmg
 •  ร้านเสริมความงาม อิส คิวท์ คลีนิค ยอดผู้ติดตามประมาน 3 แสน 5 หมื่น https://www.facebook.com/Estcuteclinic/
 • ช่องทาง TIKTOK ที่มีผู้ติดตาม 5หมื่น 9พัน คน Pimrypies_ellseverything
 • ผู้บริหารค่าย HIGH CLOUD ENTERTAINMENT ร่วมกับ กอล์ฟ F.HERO และ หลุยส์ RAP IS NOW อีทั้งเธอยังเป็น ศิลปินนักร้อง ในค่ายตัวเองอีกด้วย จากเพลงเปิดตัวที่เป็นตัวเองมากที่สุดอย่างเพลง “อย่านะคะ”
 • แลพิมรี่พาย ig ที่มีผู้ติดตามประมาณ 678,000 คน https://instagram.com/pimrypie?utm_medium=copy_link

สรุป 

พิมพี่พายแม่ค้าตลาดนัด สู่เจ้าของกิจการภายใต้ “บริษัท พิมรี่พาย คอมเมติก จำกัด” เธอได้เปิดกล่องสุ่มในลูกค้าเพื่อนรัก 20,000 เครื่องสำอางค์ ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ต่อมาพิมรี่พาย กล่องสุ่ม อีกครั้งด้วยกล่องละ 100,000 บาท ครั้งนี้ เธอไฟล์ขายของเพียงไม่กี่วินาที กล่องละ100,000 บาท ได้มูลค่าไปหลายร้อยล้านบาท แต่เธอก็ขาดทุนไปมากเช่นกัน เพราะในแต่ละกล่องมีรางวัลพิเศษมอบให้เพื่อนรัก เช่น รถยนต์ , รถจักรยาน , กระเป๋าแบรนด์เนม และ ทองคำ และตามคำเรียกร้องของเพื่อนรัก (ลูกค้า) อยากให้เธอเปิดกล่องสุ่มอีก เธอเลยจัดให้ด้วยกล่องสุ่ม 10,000 บาท ทำให้คราวนี้ พิมรี่พาย งานเข้า แบบรัว ๆ เพราะมีลูกค้าบางกลุ่ม ไม่พอใจในสินค้า พิมรี่พาย ของไม่ครบและ คิดว่าแบรนด์เนม ที่ได้จากพิมรี่พาย ของแท้ไหม เพราะสินค้าบางอย่างเช่นเครื่องสำอางค์ ที่ได้มา เมื่อเทียบกับของแท้ ซึ่งดูแตกต่างกัน และบางกลุ่มคิดว่าได้ของตลาดนัด หรือ สินค้าหมดอายุ ทำให้ไม่คุ้มกับราคา 10,000 บาท ซึ่งก่อนที่ พิมรี่พาย จะเปิดกล่องสุ่ม 10,000 บาท เธอได้บอกเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า “เธอจะใส่อะไรก็ได้” 

จากนั้นไม่นานกลุ่มลูกค้าบางคน ได้เข้าร่วมตัวกันเพื่อขอคืนสินค้า และได้เกิดมิจฉาชีพอ้างตัวว่าเป็นแอดมินเพจพิมรี่พายขายทุกอย่าง หลอกให้ลูกค้า โอนตังค์มีผู้เสียหายหลายร้อยราย และเหมือนว่าคราวเคราะห์ของเธอยังไม่หมด ก็ได้เกิดเรื่องขึ้นซ้อนมาอีก ว่าทางคลีนิคเสริมความงามของเธอ ได้รับหมอปลอม มาเป็นหมอพาทไทม์ มีผู้เสียหายที่ได้รับการฉีดโบท็อกซ์จากหมอปลอม และหนึ่งในผู้เสียหาย หลังจากไม่ได้การติดต่อจากทางคลินิก เธอได้ปรึกษาทนายเพื่อเตรียมฟ้อง “พิมรี่พาย” ต่อไป

เว็บบอลออนไลน์

Categories
ข่าวเด่นวันนี้

ทำความรู้จัก ประโยชน์ของใบกระท่อม สรรพคุณทางยาของพืชเศรษฐกิจไทย

สรรพคุณประโยชน์ของใบกระท่อม หลังจากที่รัฐบาลได้ทำการปลดล็อคให้พืชกระท่อม ออกจาการเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ทำให้ชาวบ้านทั่วไป ที่ครอบครองพืชกระท่อม สามารถนำซื้อ ขาย ได้อย่างเต็มที่ และเสรี และยังผลักดันให้พืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจทั้ง เชิงพาณิชย์ และ เชิงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ ได้ทำการปล่อยผู้ต้องหาเกี่ยวกับคดี ในฐานความผิดครอบครองพืชกระท่อมทั้งหมด รวมไปถึงชั้นตำรวจ และ อัยการ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 10,000 คนทันที

ประโยชน์ของใบกระท่อม

ประโยชน์ของใบกระท่อม ยาแก้ปวดเมื่อย ทนแดด ไม่ทนหนาว 

ประโยชน์ของใบกระท่อมที่ใครหลายคนอาจมองข้าม แต่สำหรับคนหลายคนโดยเฉพาะชาวภาคใต้ และ ภาคกลางในบางจังหวัด ต่างรู้จักกันดีเช่นประโยชน์ของใบกระท่อม ที่สามารถใช้ในบรรเทาอาการปวด , เมื่อยล้า สามารถทายได้ทั้งแบบสด และ แบบแห้ง และอีกหนึ่งประโยชน์ของใบกระท่อม คือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา และ อินโดนีเซีย นำเงินเข้าประเทศได้หลายล้านบาทต่อเดือน แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการขาย และ ส่งออก มีข้อกำจัดอยู่ด้วยควรศึกษาให้ละเอียดรอบคอบเช่น 

 • ห้ามนำพืชกระท่อมไปผสมเพื่อทำ 4×100
 • ห้ามขายให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และ สตรีมีครรภ์
 • ห้ามขายในสถานศึกษา และ เขตวัด
 • ห้ามดื่ม หรือ ต้มน้ำกระท่อมที่ผสมสารเสพติด
 • การนำส่งพืชไปขายยังต่างประเทศ ต้องได้รับอนุญาตจาก ป.ป.ส และ กระทรวงสาธารณสุข
ประโยชน์ของใบกระท่อม

พืชกระท่อมปลูกไว้กินเอง หรือ ขายเป็นรายได้เสริม

 วิธีปลูกต้นกระท่อม อย่างง่าย พืชกระท่อม หรือ MITRAGYNA SPECIOSA KORTH พืชตระกูลของกาแฟ RUBIACEA ที่ชอบน้ำ แสงแดด และ ดินร่วน ซึ่งในประเทศไทยจะพบอยู่เพียงแค่ 3 สายพันธุ์คือ ซึ่งจะเรียกกันแตกต่างออกไป

 • พันธุ์ก้านแดง ลักษณะก้าน และ เส้นใบ จะมีสีแดง มีรสชาติขม
 •  พันธุ์ก้านเขียว ( พันธุ์แตงกวา ) เส้นใบสีเขียว รสชาติขมน้อยกว่า พันธุ์ก้านแดง
 • ยักษาใหญ่ ( หางกั้ง ) ลักษณะใบใหญ่ และ มีขอบหยักที่ปลายใบ

วิธีการปลูกด้วยเมล็ด 

 • เตรียมดินปลูก ใส่ลงไปในภาชนะปลูก
 • รดน้ำให้ชุ่ม
 • โรยเมล็ด อย่าให้ชิดกันเกินไป
 • นำดินปลูก โรยด้านบนบาง ๆ แล้วรดน้ำอีกครั้ง
 • นำถุงพลาสติกครอบเอาไว้ไม่ให้อากาศเข้าไป
 • นำไปวางไว้ในที่ร่ม 7 วัน โดยไม่ต้องเปิดถุงมารดน้่ำ
 • ครบกำหนดให้เปิดปากถุง แล้วรดน้ำเช้า เย็น 
 • เมื่อต้นกล้าแข็งแรง แล้วค่อยเปลี่ยนภาชนะปลูกใหม่

การปักชำพืชกระท่อม

 • เตรียมดินปลูกใส่ภาชนะ รดน้ำให้พอชุ่ม
 • เลือกกิ่งที่สมบูรณ์ที่สุด และ ไม่ควรตัดให้ยาวจนเกินไป
 • นำกิ่งไปแช่น้ำยาเร่งราก ประมาณ 20 นาที แล้ว ยกขึ้นมาพักให้แห้ง 
 • ใช้ไม้ หรือ ตะเกียบ นำร่อง ก่อนนำกิ่งพืชไปเสียบในดิน
 • ครอบด้วยถุงพลาสติก ไม่ให้อากาศเข้าไป
 • วางไว้ในที่แสงแดดไม่จัด
 • เมื่อรากเดินดี เปลี่ยนภาชนะปลูกต่อไป
ประโยชน์ของใบกระท่อม

พืชกระท่อมมีทั้งคุณ และ โทษหากใช้ผิดวิธี

เมื่อเราได้ใบกระท่อมมาแล้ว สิ่งที่เราควรทำคือศึกษาการกินที่ถูกต้องเพื่อความปลอดทั้งปัจจุบัน และ ในอนาคตของคุณเอง ดังนั้นเราจึงนำงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพร วิธีต้มใบกระท่อมกินเป็นยา โดยรศ.ดร. อรุนพร อิฐรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าของรางวัล “เสม อวอร์ด” ประเภทการวิจัย และ ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน “มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว” ได้อธิบายวิธีกินใบกระท่อมที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ ประโยชน์ของใบกระท่อม อย่างแท้จริงเมื่อได้ใบพืชกระท่อมมาแล้ว ทำการรูดก้านออกให้หมด ให้เหลือแต่ใบ จากนั้น ค่อย ๆ เคี้ยวเหมือนหมาก และ คายใบทิ้ง เป็นการกินใบสด แต่ถ้าคุณจะนำไปต้ม ก่อนกรองเอาใบออกให้บีบมะนาวใส่ลงไปก่อนกรอง และที่สำคัญ คุณไม่ควรกินใบกระท่อมเกินวันละ 5 ใบ เพราะในพืชกระท่อม มีสาร MITRAGYNINE สารที่ออกฤทธิ์ทำให้เกิดอาการหลอน มึนงง เหงื่อออก นอนไม่หลับ ทนต่อความหนาวไม่ได้ ถ้าหากคุณกินเกินขนาดอาจเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้ในอนาคต 

เราจะเห็นได้ว่าการนำพืชกระท่อมผสมเพื่อทำ 4×100 ซึ่งมันอันตราย และ อาจจะทำให้คุณโดนจับได้ เพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้คุณนำไปผสมเพื่อทำ 4×100 แล้วเราจะ ต้มกระท่อมไม่ใส่ยาแก้ไอ หรือยากันยุง แต่จะเปลี่ยนมาใส่อะไรดีล่ะ เพื่อลดกลิ่นเหม็นเขียวของพืชกระท่อมได้เช่น โค๊ก ผงบ๊วย , ชามะนาว หรือ , กาโต๊ะ ,น้ำตาลสด

วิธี ต้มน้ำกระท่อม เพื่อสุขภาพ

 •  นำใบพืชกระท่อมประมาณ 20 – 30 ใบ ไปล้างทำความสะอาด 
 • เตรียมน้ำประมาณ 2 ลิตรเทใส่หม้อ ตั้งไฟให้เรียบร้อย
 • จากนั้นขยี้ใบให้ละเอียดใส่ลงไปในหม้อ
 • ต้มนานประมาณ 30 นาที
 • บีบมะนาวลงไปในหม้อ แล้วเทกรอง
 • เมื่อได้น้ำพืชกระท่อมแล้ว เทโค๊กลงไป เพื่อตัดความขม และ เหม็นเขียว หรือจะไม่ใส่อะไรเลยก็ได้
 • รอให้เย็นแล้วนำใส่ขวด เก็บไว้ในตู้เย็น สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 1 สัปดาห์
 • หากคุณจะดื่ม ไม่ควรดื่มเกินวันละ 2 แก้ว

ประโยชน์ของใบกระท่อม สรรพคุณของพืชกระท่อมที่มีตำรับของหมอพื้นบ้าน ซึ่งประโยชน์ของใบกระท่อมที่หมอพื้นบ้านจะนำไปใช้ สามารถใช้ได้ ตั้งแต่ราก ก้าน ดอก ผล และ ใบ แต่ในทางตำราหลวง จะใช้แต่ส่วนของใบเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ ประชาชนทั้วไปจะนิยมนำมาเคี้ยวใบสด หรือ นำมาต้มดื่มแทนชา เพื่อกระตุ้นการทำงานกลางแดดให้แก่เกษตรกร อีกทั้งในกระท่อมยังแก้อาการต่าง ๆ ประโยชน์ของใบกระท่อมมาดูกันบ้างว่ามีอะไร

 • ปวดฟัน
 • ปวดบิด ท้องเสีย หรือ มวนท้องได้
 • ช่วยรักษาอาการไอ
 • การหลั่งกรด
 • ระงับประสาท
 • แก้เมื่อย
 • ช่วยในการนอนหลับ
 • กระตุ้นการทำงาน
 • คลายกล้ามเนื้อ
 • ใช้บำบัดผู้ที่ติดยาเสพติด
 • เบาหวาน
 • ใช้ตำเพื่อพอกแผล 
 • ขับพยาธิ

สรุป

ประโยชน์ของใบกระท่อม พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ที่มีการผลักดันโดยรัฐบาล และ เปิดโอกาสให้คุณได้ค้าขายกันอย่างเสรี ทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงเศรษฐกิจด้านการส่งออกหลายพันตันต่อวัน และ มีเม็ดเงินหมุนเวียนหลายพันล้านบาทต่อเดือน นอกจากจะเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกแล้ว พืชกระท่อม ยังคงไว้ซึ่งมีประโยชน์ของใบกระท่อม และ โทษ หากคุณนำกินใบสด หรือ ต้มดื่ม ด้วยปริมาณที่มากจนเกินไปอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาทั้งในอนาคต และ ปัจจุบัน ดั้งนั้นคุณควรดอนกินใบสดวันละไม่เกิน 5 ใบ และต้องคายกากใบพืชออกมาด้วย เพราะกากพืชกระท่อม เป็นเส้นใยเหนียว อาจทำให้เกิดภาวะอุดตันของลำไส้ได้ และหากคุณดื่มเป็นชา ไม่ควรผสม ยาเสพติดต่าง ๆ หรือ ยาแก้ไอลงไป และที่สำคัญไม่ควรดื่มเกินวันละ 2 แก้ว เพราะพืชกระท่อมนอกจะเป็นยาแล้ว หากกินติกต่อกันเป็นเวลาอาจทำให้โทษ หากคุณดื่มเป็นเวลานาน และเมื่อคุณเกิดอาการมึนศีรษะให้ดื่มน้ำตามมาก ๆ เพื่อลดอาการมึน

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

Categories
ข่าวเด่นวันนี้

ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022 รู้ก่อนรวยก่อน! ขายอะไรดี คืนทุนไว

ฤกษ์งามยามดี ของปีเสือทองที่จะคอยขย้ำเงิน ขย้ำทอง เข้ากระเป๋าของคุณด้วยธุ รกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022 ช่องทางทำมาหากินรูปแบบใหม่ในปีเสือ ธุรกิจที่ต้องปรับตัวในเข้ากับยุคสมัย NEW NORMAL เปิดช่องทำมาหากินที่น่าลงทุนมากมาย ทั้ง อาหาร เครื่องดื่ม หรือแม้กระทั่ง ด้านการบริการ การพัฒนาคุณภาพในด้านต่าง ๆ และ ความครีเอทีฟให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ของกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด แต่การเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่าง จึงเป็นเรื่องง่าย ด้วย“แฟรนไชส์” ธุรกิจในฝัน ที่น่าลงทุนในปีเสือทอง ทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่ม และด้านบริการ

แนะนำ 6 ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022 ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม

แม้ปีนี้เราจะเจอเรื่องแย่ ๆ ธุรกิจหลายตัวกำลังปิดตัวลง ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022 ที่ยังสามารถเปิดโอกาสการลงทุนเพื่อให้ได้กำไรงาม มาจุนเจือครอบครัว ธุรกิจแฟรนไชส์ คือ ธุรกิจที่ตอบโจทย์ ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ในการเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ ทำอาหารและเครื่องดื่ม ไม่เป็นมาก่อน เพราะทางแบรนด์จะทำการอบรม หรือสอนให้จนกว่าเราจะทำได้ ดังนั้นการเป็นเจ้าของธุรกิจสักตัวนึง จึงไม่ไกลเกินเอื้อม และ เพื่อเป็นแนวทางที่ปังปุริเย่ตลอดปี หากใครต้องการเริ่มธุรกิจ หรือ อยากลองเปลี่ยนมาทำธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับชีวิต วันนี้เราจึงรวบตึง “ธุรกิจแฟรนไชส์มีอะไรบ้างที่น่าลงทุน ในปีเสือ2022”มาฝากนะครับ

  ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022
 • น้ำแข็งชุมชน ICE HERO

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 225,00 บาท และที่สำคัญมีระบบผ่อน 36 งวด 

แฟรนไชส์ น้ำแข็งชุมชน ICE HERO การลงทุนธุรกิจขนาดเล็ก ภายในหมู่บ้าน หรือ ชุมชน เจ้าของร้านสะดวกซื้อ ที่ต้องการมีน้ำแข็งมาขาย เพื่อเพิ่มกำไร มาเป็นเจ้าของธุรกิจน้ำแข็งกับ น้ำแข็งชุมชน ICE HERO ให้คำปรึกษาแพคเกจต่าง ๆ ที่เหมาะกับเงินในกระเป๋าลูกค้า มีทีมช่าง ตรวจสอบระบบน้ำ และ ไฟ พร้อมแนะนำการใช้งาน และการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องกรอง จัดหาทำเลทองที่จะลงขาย ด้วยลักษณะของก้อนน้ำแข็งทรงถ้วย ขนาด 4 มม. ไม่มีรูตรงกลาง 

จึงเป็นคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ ทำให้น้ำแข็งละลายช้า และยังใช้เครื่องกรองน้ำแบบพิเศษ SERIES SSUF ที่ได้รับมาตรฐานในการกรองน้ำ จึงได้น้ำแข็งที่สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมีปนเปื้อน ราคาต่ำกว่าโรงงานน้ำแข็ง ใช้ไฟเพียง 80 สตางค์/กิโลกรัมและแน่นอนว่า สภาพอากาศในเมืองไทยที่แสนร้อน น้ำแข็งสิ่งจำเป็นของใครหลายคน ที่สามารถจำหน่ายได้ทุกวัน ลงทุนเพียงเดียว ได้กำไรยาวนานแน่นอน เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์น้ำแข็งชุมชน ICE HERO 

  ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022
 • แดซอง คอร์นด็อก Korean hot dog

เริ่มต้นที่ 25,000 บาท

สตรีทฟู้ดส์สไตล์เกาหลี ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022 อาหารคล้ายฮอทดอก ผสมเกร็ดขนมปัง แล้วนำไปทอด ปรุงรสด้วยรสชาติที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีอาหารชนิดอื่นด้วยเช่น คิมบับทอด , ต๊อกบกกีทอด อาหารสุดโปรดของผู้ที่ชื่นชอบอาหารทอด และนิยมเป็นของทานเล่น การลงทุนธุรกิจนี้คุณจะได้รับ อุปกรณ์ และวัตถุดิบ พร้อมเปิดร้านได้เลย นอกจากนี้ก่อนเปิดร้าน ทางแบรนด์จะทำการอบรมการสอน รวมไปถึงเทคนิคต่าง ๆ ด้วยตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ มีความน่าสนใจ

  ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022
 • กล้วยทอด บานาน่าอารมณ์ดี

ค่าแฟรนไชส์ 15,000 บาท

ของทอดทานเล่น ที่คนไทยรู้จักกันดี แฟรนไชส์กล้วยทอด ที่เน้นความใหม่สด หอม กรอบ และ อร่อย ทางแบรนด์ยังมีเมนู มันทอด , กล้วยอบน้ำผึ้งทอด เผือกทอด และ เมนูแนะนำอีกหลายรายการ ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยรสชาติที่ หอม หวานมัน หากใครสนใจธุรกิจนี้ทางแบรนด์จะมีการจัดสอน การทอด การขาย และ การบริหารร้าน อุปกรณ์ครบชุดที่พร้อมเปิดขายทันที ซึ่งทางแบรนด์จะคิดค่าแฟรนไชส์ที่ 15,000 บาท ถือว่าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ลงทุนน้อย การเตรียมอุปกรณ์ขายก็น้อยอีกด้วย

  ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022
 • หมูย่างจอมทัพ

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 6,900 บาท

แฟรนไชส์ของกินที่น่าลงทุน กับ หมูย่างจอมทัพ หมูย่างที่พัฒนามาจากหมู่ย่างของอาม่า จนทำให้ได้รสชาติ และ กลิ่นเครื่องเทศ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ถึงเครื่องในปัจจุบัน เสริฟ์ให้คุณได้ทานพร้อมผักสด และ น้ำจิ้มสุดนัว นอกจากหมูย่างแล้วยังมี ไส้ย่าง , ไก่ย่าง , ปีกไก่ย่าง , ไส้กรอกอิสาน , แหนมหมู เรียกได้ว่าจัดเต็มเรื่องปิ้งย่าง หากคุณสนใจแฟรนไชส์ ทางแบรนด์มีอุปกรณ์ น้ำพริก และ หมูหมักเสียบไม้เรียบร้อย ไม่ต้องยุ่งยากเสียเวลาให้การเตรียมวัตถุดิบ เพราะทางแบรนด์จัดสรรค์มาให้คุณได้พร้อมเปิดขาย สนใจค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 6,900 บาทเท่านั้น

  ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022
 • หม่าลากวนอู

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 25,000 บาท / หม้อไฟหม่าล่า จะเริ่มต้นที่ 100,000 บาท

อีกหนึ่งอาหารทานเล่น ที่มีรสชาติแปลกใหม่ สไตล์จีน ด้วยความเผ็ดที่สามารถเลือกระดับได้ และ ชา ของรสชาติพริกจากประเทศจีนที่ไม่เหมือนใคร จึงทำให้การปิ้งย่าง จึงแตกต่าง ไม่ซ้ำใคร สูตรผงพริกของทางแบรนด์ที่มีให้เลือกถึง 2 ชนิดคือ กลมกล่อม และ ต้นตำรับเสฉวน ผงพริก และ น้ำซอส จึงทำให้ธุรกิจปิ้งย่าง หม่าล่า มาแรง ในขณะนี้ และ ด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐาน และผ่านการผลิต ไบโอโลจิคอล ซึ่งระบุ วันเดือนปี ที่ผลิต และ วันหมดอายุ เอาไว้ด้วย ทางแบรนด์จัดเตรียมอุปกรณ์ และ ผงหม่าล่าพร้อมน้ำซอส เอาไว้ให้ วัตถุคุณต้องจัดเตรียมเองนะครับ เป็น ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022 ปิ้งย่างที่ คืนทุนเร็ว และน่าสนใจมากอีกเจ้าหนึ่ง

  ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022
 • HOP CHAFE ฮ็อป ชาเฟ

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 39,000 บาท

แฟรนไชส์เครื่องดื่ม ที่มีทั้งชานม กาแฟ หรือ เมนูโซดา การันตีเรื่องรสชาติที่นุ่มนวล อร่อย ถูกปาก มีเมนูให้เลือกหลายรายการ ด้วยราคาเพียง 20 บาท แถมฟรี “ไข่มุก” หากคุณสนใจกับธุรกิจนี้ ทางแบรนด์จะมีการสอนทุกเมนูของแบรนด์ไม่มีกั๊ก พร้อมอุปกรณ์มากกว่า 29 รายการ พร้อมเปิดขายได้ทันที

  ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022
 • FREEZTORY 

ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 39,000 บาท

ร้านบิงซู ที่เป็นทั้งของหวาน และ เครื่องดื่มดับร้อน ที่มีเมนูมากมาย หลากหลาย ทำให้ลูกค้าทานได้ไม่มีวันเบื่อ มีโปรโมชั่นหมุนเวียนตลอด คัดสรรวัตถุดิบอย่าง หากคุณสนใจธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022 FREESTPRYจะจัดให้ มีการอบรมจนลูกค้าจะสามารถเปิดร้านขายได้ ค่าแฟรนไชส์ที่มีหลากหลายราคา ให้เลือก 5 รูปแบบ ตามงบประมาณให้กระเป๋าของคุณ ระยะเวลาคืนทุน 1-3 เดือน

3 เทรนด์ใหม่มาแรง ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022 ด้านการบริการ ที่คุ้มค่าในการลงทุน

และมาตามกันต่อใน ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022 ในด้านงานบริการต่าง ๆ ที่อาจจะใช้เงินทุนสูง แต่ในผลกำไรตอบแทนได้ในระยะยาว

  ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022
 • YES IT IS 

ค่าเฟรนไชส์ธุรกิจร้านเสริมสวย YES IT IS เริ่มต้นที่ 350,000 บาท

คุณเปิ้ล จิตรกร เจ้าของธุรกิจเฟรนไชส์ YES IT IS ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ธุรกิจร้านเสริมสวยแบบครบวงจร อันดับต้นๆ ของเมืองไทย ควบคุมดูแลด้วยช่างมืออาชีพ สามารถปรึกษาได้ตั้งแต่ขั้นหาสถานที่ ไปจนถึงการออกแบบตกแต่งร้าน ด้วยคอนเซ็ปต์ของร้านที่มีสีขาวดำ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ มีการทำประชาสัมพันธ์ รวมถึงการทำการตลาดให้ในหน้าหลักของแบรนด์ มีการเทรนงานให้ช่าง พร้อมสอนเทคนิคต่าง ๆ อีกทั้งยังสอนการบริหารงาน สำหรับผู้ที่มองหาธุรกิจความสวย ความงาม โอกาสการเติบในอนาคตที่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

  ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022
 •  PLUS EXPRESS

ธุรกิจการให้บริการด้านการขนส่งพัสดุเอกชนแบบครบวงจร รองรับบริการทุกขนส่งเช่น เคอรี่ , ไปรษณีย์ไทย , เอ็กซ์เพรส แฟลช และรวมไปถึงการขนส่งทางเลือกของDROP BOX เช่น LAZADA และ SHOPPEE นอกจากนี้ให้บริการจ่ายบิล ชำระบิล ซื้อประกันภัย ทำธุรกรรมฝาก/ถอน โดยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง PLUS EXPRESS ยังรองรับการชำระเงินทุกรูปแบบ เช่น พร้อมเพย์ , TRUE MINEY หากคุณสนใจในธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022 การขนส่งพัสดุ ธุรกิจที่น่าสนใจมากทีเดียว เพราะในยุคนี้ ใคร ๆ ก็เลือกช็อปปิ้งออนไลน์ โดยจะมีค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 1,500 บาท

  ธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022
 • THE M SOUL LAUNDROMAT

ค่าแฟรนไชส์จะเริ่มต้นที่ 500,000 บาท

THE M SOUL LAUNDROMAT เจ้าของธุรกิจร้านสะดวกซัก และ จำหน่ายเครื่องซักผ้า ในเชิงพาณิชย์ ผู้มีประสบการณ์ในร้านสะดวกซัก ธุรกิจซักผ้าที่นำเข้าเครื่องซักผ้า และ เครื่องอบผ้า ที่นำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา มีบริการติดตั้ง พร้อมดูแลหลังการขายแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์MAYTAG และ PRUMUS หากคุณสนใจอยากเริ่มต้นธุรกิจสะดวกซัก ทางแบรนด์จะวางแผน วิเคราะห์ และดูแลเครื่องซักผ้า และ เครื่องอบ 

สรุป

การลงทุนซื้อธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022 สักตัว อยากให้เลือกแฟรนไชส์ที่เราชอบ การชอบสิ่งหนึ่งจะทำให้เรามีความสุขที่จะทำมัน การเลือกทำเลขาย ว่าสิ่งที่เราจะขายว่าเหมาะสมหรือไม่ เช่น หากคิดจะลงทุนหมูย่าง แต่คุณไปเลือกขายในพื้นที่ของอิสลาม มีแค่เจ็งแน่นอน , ขายอาหารสไตล์เกาหลี ในพื้นที่ชนบท ถามว่าขายได้มั้ย ขายได้นะครับ แต่จะขายได้ไม่นาน หลักการประชาสัมพันธ์ หรือ การตลาด ของเจ้าแบรนด์นี้ก็สำคัญ เขาจะได้รู้ว่าเรามาจากแบรนด์นี้ เป็นการสร้างความ น่าเชื่อถือ และ เชื่อมั่น ในทุก ๆ ด้าน และที่สำคัญที่สุดเลย ควรเลือกธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุน 2022 ตามงบประมาณในกระเป๋าของคุณ เพราะบางแบรนด์ จะมีหลากหลาย รูปแบบให้เลือกตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนสูงสุด 

เว็บพนันออนไลน์ ฝากถอน ไม่มี ขั้น ต่ํา

Categories
ข่าวเด่นวันนี้

คลับเฮ้าส์toxic งานนี้มีปลาหมอตายเพราะปาก แน่นอน

คลับเฮ้าส์toxic ตกเป็น ข่าวเด่นวันนี้ ที่ดูเหมือนกับว่ากระแสข่าว จะลุกลามบานปลายแบบหยุดไม่อยู่ เหตุเกิดจากกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง ได้เปิดห้องสนทนาลับ ซึ่งหัวข้อที่ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยด้วยกันเอง แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ไม่เป็นที่พอใจของใครหลายคน จึงมีการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับหัวข้อนี้จนขึ้นเทรน ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง ด้วยแฮทแทค #คลับเฮ้าส์toxic

คลับเฮ้าส์
ภาพจาก:https://thethaiger.com/th/news/494666/

คลับเฮ้าส์toxic พาดพิง ลิซ่า รู้ถึงหูต้นสังกัดแล้ว

สรุปดราม่า คลับเฮ้าส์toxic เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา มีคลิปหลุดจากห้องคลับเฮ้าส์ที่พูดถึง คนอีสาน ในทางลบอย่างสนุกปาก ซึ่งคาดว่าคลิปจะหลุดมาจากคนในกลุ่ม ที่ไม่เห็นด้วยกับหัวข้อดังกล่าว และเมื่อมีคลิปหลุดออกมา ก็กลายเป็นกระแสดราม่าชั่วข้ามคืน ด้วยประเด็นต่าง ๆ มากมาย เราจะสรุปให้ฟังเป็น ข้อ ๆ ดังนี้ 

 • พูดถึงประเด็นที่ เหยียดคนอีสาน ที่มีทั้งพูดถึงคนอีสานทั่วไป และเลือกเจาะจงเอ่ยชื่อบุคคลขึ้นมาพูดถึง เช่น ลิซ่า Black Pink ที่พาดพิงว่า ถ้าภาคอีสานเจ๋งจริง หรือมีดีจริง ๆ ทำไมลิซ่าถึงไม่กลับมาอยู่บ้านเกิด ซึ่งประเด็นนี้ได้รู้ถึงหู ต้นสังกัดของลิซ่าอย่าง ค่ายYGแล้ว และจ่อดำเนินคดีกับคนที่พูดถึงศิลปินในทางเสียหาย และกล่าวขอบคุณแฟนคลับชาวไทย ที่รักและส่งข่าวสารในเชิงคุกคามศิลปิน เกี่ยวกับลิซ่าให้ทราบเสมอมา เป็นต้น
 • พูดพาดพิงถึงรายการโหนกระแส ประมาณว่าต่อให้ไปออกรายการดังกล่าว ก็จะไม่กล่าวขอโทษ กับสิ่งที่เกิดขึ้นเด็ดขาด และมีการพูดพาดพิงถึง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการด้วย ซึ่งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 หนุ่ม กรรชัย ได้พูดออกอากาศ เชิญชวนให้กลุ่มคนดังกล่าว ที่วิพากวิจารณ์คนอีสาน ให้มาออกรายการ จะได้พูดคุยกัน พร้อมทั้งย้ำว่า อย่าเก่งแต่ปาก อยากให้ออกมา อยากรู้ว่าไปด่าเขาทำไม โตมาแบบไหนกัน เป็นต้น
 • บรรดาคนในวงการบันเทิง ก็ออกมาเคลื่อนไหว แสดงความคิดเห็นกันมากมาย ทั่งคนที่มีภูมิลำเนาภาคอีสาน และภาคอื่น ๆ แสดงความคิดเห็นไม่พอใจกลุ่มคนดังกล่าว มองว่าการตั้งกลุ่มวิจารณ์คนอื่น มันเกินไป ต้องการอะไรจากการดูถูกคนอื่น และในขณะเดียวกัน กลุ่มคนอีสาน ก็แสดงความรักต่อบ้านเกิด และกล่าวว่าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นอีสาน วอนคนไทยด้วยกันเอง อย่าดูถูกเหยียดหยามกันจะดีกว่า อยากให้คนไทยรักกัน 
คลับเฮ้าส์
ภาพจาก: https://twitter.com/nielongnielong1/status/1456557260553932802

กลุ่มอีสานจะไม่ทน รวบหลักฐานเข้าแจ้งความแล้ว

สุดท้ายประเด็นร้อนจาก #คลับเฮ้าส์toxic ในจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าแจ้งความ หวังดำเนินคดีกับบุคคลในกลุ่มดังกล่าวที่ เหยียดคนอีสาน โดยเป็นการรวมตัวกันของ “กลุ่มอีสานจะไม่ทน” ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 10:40น. เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับทนาย ยื่นร้องเรียนกับเจ้าพนักงาน ในข้อหามีบุคคลดูหมิ่นคนอีสาน ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทางเจ้าหน้าที่ ได้รับร้องเรียนแล้ว พร้อมจะรวบรวมหลักฐาน และเร่งดำเนินการในส่วนต่อไป 

เว็บบอลออนไลน์

Categories
ข่าวเด่นวันนี้

สถานีรถไฟหัวลำโพง ตำนานรถไฟสายหลัก 105 ปี สมัยรัชกาลที่5

ทำความรู้จักตำนานสถานีรถไฟสายหลักก่อนจะมาเป็น สถานีรถไฟหัวลำโพง ที่โดดเด่นและสง่างามอย่างในปัจจุบัน สมัยก่อนได้บอกเอาไว้ว่า พื้นที่แห่งนี้เป็นทุ่งกว้าง มีชาวบ้านนำ วัว ควาย มาเลี้ยง มีต้นไม้ชื่อว่า “ต้นลำโพง” ขึ้นอยู่มากบริเวณนี้ จึงถูกเรียกขื่อว่า “ย่านวัวลำพอง” ที่ตั้งให้เหมือนกับชื่อ “วัดวัวลำพอง” จากนั้นได้เรียกเพี้ยนมาเป็น “หัวลำโพง” ในปัจจุบัน

สถานีรถไฟกรุงเทพแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มก่อสร้างขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่กรุงเทพฯ สถานีรถไฟหัวลำโพงยัง ศูนย์กลางในการคมนาคม ไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย และ การขนส่งสินค้าที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในยุคสมัยนั่น ยุคที่ชาวตะวันตกเริ่มเข้ามามีอิทธิพล ในสยามประเทศ ในปี พ.ศ.2453 ได้เริ่มก่อสร้างสถานีรถไฟกรุงเทพ เป็นสถานที่หลัก ในเขตพื้นที่ ปทุมวัน โดยมีอาณาเขต ทิศเหนือ จรดคลองมหานาค , ทิศใต้ จรดถนนพระราม 4 ,ทิศตะวันออก จรดถนนรองเมือง และทิศตะวันตก จรดคลองผดุงกรุงเกษม สร้างบนพื้นที่รวม 120 ไร่เศษ กินพื้นที่บริเวณโดยรอบทั้งหมด สถานีหัวลำโพงได้ก่อสร้างเสร็จ และ ได้ทำการเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2459 ในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทำพิธีกดปุ่มสัญญาณ เพื่อเปิดสถานีให้รถไฟได้วิ่งเข้าสถานีครั้งแรก และต่อมา รถไฟขบวนแรกแล่น ไปยังพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 ทางรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ก่อสร้าง ขบวนรถไฟเพิ่มขึ้นเรื่อย เพื่อให้คนไทยได้คมนาคมได้สะดวก และ ทำให้ประเทศมีการพัฒนาเทียบเท่าชาวตะวันตก

เปลี่ยนสถานีรถไฟสายหลักจาก สถานีรถไฟหัวลำโพง เป็นสถานีรถไฟบางซื่อ

สถานีรถไฟหัวลำโพง ได้ถูกออกแบบ สถานีรถไฟกรุงเทพโดย MARIO TAMAGNO สถาปนิกชาวอิตาลี ผู้ออกแบบสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น พระที่นั่งอนันตสมาคม , สะพานมัฆวานรังสรรค์ , ท้องพระโรงวังสวนกุหลาบ , วังปารุสกวัน หรือ แม้กระทั่งตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล เป็นต้น MARIO TAMAGNO ได้ออกแบบสถานีรถไฟให้เป็นรูปโดมสไตล์อิตาเลียน ผสมผสานกับศิลปะในยุค “เรอเนสซองส์” เข้าด้วยกัน ลักษณะเด่น ที่คล้ายสถานีรถไฟเมือง แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน วัสดุก่อสร้างที่สวยงาม เช่น ไม้สักแกะสลักลายนูน , กระจกสี หรือ หินอ่อน ทุกพื้นที่การใช้งานในบริเวณสถานี ได้ทำการตกแต่ง ให้มีความสวยที่แตกต่างกันไป แต่ ทำออกมาสวยเลยทีเดียว เช่น บันได เพดาน ช่องระบายอากาศ ไปจนถึงเสาอาคาร และอีกจุดเด่นสำคัญเลยคือ นาฬิกาที่มีอายุเก่าแก่ ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สั่งทำขึ้นเป็นพิเศษ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 เซนติเมตร ติดตั้งไว้กลางยอดโดม

ด้านข้างของสถานีหัวลำโพง ทิศตะวันตก ได้ก่อสร้างให้เป็นรูปทรงโค้ง มีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร เอาสำหรับ รองรับผู้ใช้บริการทั้งขาเข้า และ ขาออก สถานีรถไฟหัวลำโพงมีชานชาลาทั้งหมด 20 สถานี โดยแบ่งเป็น ตัวสถานี 12 ชานชาลา และ โรงรถดีเซลราง 8 ชานชาลา

 กิจการเดินรถที่ออกจาก กรุงเทพฯ มีทั้งหมด 4 สายหลัก ได้แก่

 • ทางรถไฟสายเหนือ ปลายทาง สถานีรถไฟเชียงใหม่
 • ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ปลายทาง สถานีรถไฟอุบลราชธานี และ สถานีรถไฟหนองคาย
 •  ทางรถไฟสายตะวันออก ปลายทาง สถานีรถไฟอรัญประเทศ และ สถานีรถไฟบ้านพลูตาหลวง
 • ทางรถไฟสายใต้ ปลายทาง สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ และ สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก

ในปี พ.ศ. 2541 ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 สถานีรถไฟหัวลำโพง ไปปรับปรุงอาคาร ให้มีพื้นที่ สำหรับขายอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ผลไม้ ร้านค้าต่าง ๆ หรือ แม้กระทั่งบริษัทที่ให้บริการด้านโรงแรม , การท่องเที่ยว , ตั๋วเครื่องบิน และ บริการการแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยทางสถานีได้ทำการสร้างชั้นลอย เพื่อเพิ่มการรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

สถานีรถไฟหัวลำโพงมี รถไฟวิ่งประมาณ 200 ขบวนต่อวัน โดยจะมีผู้ใช้บริการมากที่สุดในช่วงเทศกาล ปีใหม่ และ สงกรานต์ โดยในปี พ.ศ. 2544 มีผู้ใช้บริการสูงสุดประมาณ 60,000 คนต่อวัน

เหลือไว้เพียงตำนาน ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ กับ สถานีรถไฟหัวลำโพง สถานีรถไฟอันเก่าแก่ของไทย

ก่อนหน้านี้ประมาณเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางสถานีรถไฟหัวลำโพง ได้เดินขบวนรถไฟ ขบวนสุดท้าย และ ได้ทำการเปลี่ยนให้ สถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีรถไฟหลักแทน สถานีรถไฟบางซื่อซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ซึ่งมีพื้นใช้สอยมากพอที่จะรองรับ จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟที่มีมากขึ้นทุกวัน ก่อนจะเปิดถาวรในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 ทางสถานีรถไฟหัวลำโพงจะทำการปิดการใช้บริการทั้งหมด ซึ่งสถานีเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมามากกว่า 100 ปี ต้องจบลง และยังคงเหลือเอาไว้ให้เป็น พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย และทำให้เป็นสถานีรถไฟหัวลำโพง ประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และ ได้ทำความรู้จักกับรถไฟไทย รถไฟสายหลัก ในสมัยก่อน ที่มีความสำคัญ ในการคมนาคมมีความสะดวก และ คล่องตัว ทำให้ประเทศมีความเจริญเกือบเทียบเท่าตะวันตก สถานีหัวลำโพงย่านเมืองเก่า ประตูสู่พื้นที่วัฒนธรรมอันเก่าแก่ ย่านเยาวราช ย่านพระราชวัง การท่องเที่ยวเมืองเก่าใน กรุงเทพมหานคร จุดเชื่อมระหว่าง ความเก่าแแก่ และ ความทันสมัยศูนย์กลางการเดินรถไฟฟ้า MRT โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เข้ามามีบทบาท และ เพิ่มความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สถานีีถไฟหัวลำโพงจะคงไว้ซึ่ง สถาปัตยกรรมอันสวยงาม เอาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษารถไฟไทยต่อไป

สถานีรถไฟหัวลำโพง
https://unsplash.com/photos/tDChGf0j_vI

สรุป 

สถานีรถไฟหัวลำโพง ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วสร้างในสมัยกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกแบบโดยMARIO TAMAGNO สถาปนิกชาวอิตาลี ได้รูปโดมสไตล์อิตาเลียน ผสมผสานกับศิลปะในยุค “เรอเนสซองส์” คล้ายสถานีรถไฟเมือง แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน ประดับประดาไปด้วย หินอ่อน ไม้สักแกะสลักนูน และ กระจกสี ยอดโดมมีนาฬิกาเก่าแก่ที่มีอายุเท่าตัวสถานีรถไฟ มีการก่อสร้าง และ ขยายกิจการเดินรถทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือ สงกรานต์ จะมีผู้ใช้บริการมากถึง 60,000 คนต่อวัน และ รถไฟสามารถวิ่งประมาณ 200 ขบวนต่อวัน ปกติสถานีรถไฟหัวลำโพง จะเป็นสถานีรถไฟหลัก แต่มีเนื้อที่เพียง 120 ไร่เศษ แต่หลังจากนี้ จะยกให้สถานีรถไฟบางซื่อ ที่มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 เป็นสถานีรถไฟหลักแทน และ ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 ทางสถานีรถไฟหัวลำโพงปิดตัวลง อย่างถาวร โดยจะเปลี่ยนให้สถานีรถไฟหัวลำโพง เป็นพิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว และ ศูนย์การเรียนรู้รถไฟไทยอันเก่าแก่ของไทย อีกทั้งในพื้นที่บางส่วนจะจัดสรรให้เป็นพื้นที่ กิจกรรมสำหรับทุกเพศทุกวัยอีกด้วย

เว็บพนันออนไลน์ ฝากถอน ไม่มี ขั้น ต่ํา

Categories
ข่าวต่างประเทศ ข่าวบันเทิง ข่าวเด่นวันนี้

ส่องประวัติ เคนดัลล์ เจนเนอร์ เซเลบริตี้ นางแบบสาวสุดฮอต

เคนดัลล์ เจนเนอร์ เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 1995 ที่ลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบุตรสาวของ เคตลิน เจนเนอร์ เป็นนักธุรกิจ และมีชื่อเสียงทางโทรทัศน์ และ คริส เจนเนอร์ เธอมีน้องสาวพ่อแม่เดียวกัน 1 คน และพี่น้องร่วมมารดาอีก 8 คน เคนดัลล์ ได้รับการเลี้ยงดูมากับน้องสาว และครอบครัวคาร์ดาเชียน ในกาลาบาซัส ซึ่งเป็นชานเมืองสุดหรูในย่านนั้น เคนดัลล์เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งครั้งแรกในรายการเรียลลิตี้โชว์ ซึ่งเป็นรายการของครอบครัวเธอเอง

เคนดัลล์ เจนเนอร์ นางแบบดาวรุ่ง ที่มุ่งมั่นจนสานฝันได้สำเร็จ

หลังจากสาวสวย เคนดัลล์ เจนเนอร์ ได้ปรากฏตัวให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนครั้งแรก ในรายการ ตามติดไปกับตระกูลคาร์ดาเชียน “KEEPING WITH KARDASHIANS” จากนั้นเมื่ออายุได้ 13 ปี ก็เริ่มเข้าสูวงการเดินแบบอย่างเป็นทางการ เคนดัลล์ได้ร่วมเดินแบบกับนางแบบชื่อดังหลายคน รวมทั้งได้ขึ้นปกหนังสือดัง ๆ อีกมากมายหลายเล่ม และเคยปรากฏตัวให้เห็นในมิวสิควิดีโออีกด้วย

ด้วยรูปร่างที่ดี หุ่นสวยเพียว ลุคนางแบบ และใบหน้าที่สวยคมชวนหลงใหล ทำให้เคนดัลล์ อยู่ในระดับแถวหน้าขวงการบันเทิง สายเดินแบบ และเป็นผู้นำด้านแฟชั่น ทำให้เธอโดดเด่น และเป็นที่จับตามอง รวมทั้งมีแฟนคลับมากมายที่ชื่นชมเธอ และยึดเป็นไอดอลในการใช้ชีวิต เพราะนอกจากจะชื่นชมในรูปร่างหน้าตาของเธอแล้วนั้น หลายคนยังชื่นชมในลักษณะนิสัยส่วนตัว ที่ดูไม่ค่อยฟุ้งเฟ้อ และมีมุมมองแนวคิดที่ดีในการใช้ชีวิต

แน่นอนว่าเคนดัลล์ เป็นหนึ่งในสมาชิกของตระกูลคาร์เดเชียน ซึ่งเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียง และร่ำรวยมาก หลายคนจึงมองว่าเธอเข้าสู่วงการบันเทิง เพราะใช้เส้นสายของครอบครัว เคนดัลล์จึงพิสูจน์ตัวเอง โดยการพยายามทำงานด้วยฝีมือ และความสามารถของตนเอง เพื่อไม่ให้ถูกตราหน้าว่าเป็นเด็กเส้น แต่อย่างไรก็ตามเธอก็ยังหนีไม่พ้นคำวิจารณ์ เพราะเหตุที่ว่าเมื่อเจอสื่อ เธอมักจะทำหน้าบึ้งตึง แต่เมื่ออยู่กับแฟนคลับ เธอยิ้มแย้มและเป็นกันเอง 

สาวสวยสายแฟชั่น โดดเด่น เฉิดฉาย บนเส้นทาง สายรันเวย์

ความฝันอันสูงสุดของ เคนดัลล์ เจนเนอร์ คือการได้เป็นนางแบบอย่างที่เธอชื่นชอบ และแน่นอนว่าวันนี้เธอได้ทำสำเร็จแล้ว นอกจากเธอจะถูกจับจ้องในด้านการทำงานแล้ว หลายคนยังให้ความสนใจกับหนุ่ม ๆ คู่เดทของเธอเป็นอย่างมากเช่นกัน ซึ่งตอนนี้หนุ่มที่กุมหัวใจเธออยู่ก็คือ เดวิน บูเกอร์ นักบาสเกตบอลชื่อดัง ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เธอจะเคยเดทกับนักบาสเกตบอลชื่อดังมาแล้วหลายคนก็ตาม แต่กับคนนี้ดูเหมือนจะจริงจัง เอาเป็นว่าดราว่าดูกันที่ผลงานในวงการบันเทิงของเธอกันดีกว่า เพราะเชื่อว่าเธอจะต้องไปได้ไกลบนเส้นทางสายรันเวย์นี้แน่นอน

เว็บตรงไม่มีขั้นต่ำ

Categories
ข่าวต่างประเทศ ข่าวบันเทิง ข่าวเด่นวันนี้

ทำความรู้จัก DJ SNAKE คือใคร สาว ๆ คนไหนยังไม่รู้จักมาฟังทางนี้

DJ SNAKE คือใคร ที่หลายคนพูดถึงในสื่อโซเชียลกันหนาหู DJ Snake ประวัติ ชื่อของเขาคือ วิลเลียม ซามี เอเตียนน์ กริเกห์ซีน ปัจจุบันอายุ 35ปี เกิดวันที่ 13 มิถุนายน ที่ปารีส ฝรั่งเศส ชื่อในวงการของเขาก็คือ ดีเจงู ที่โด่งดังครั้งแรกเมื่อปี 2013 และเป็นโปรดิวเซอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่ออกซิงเกิลกับนักดนตรีสัญชาติอเมริกา ที่ชื่อว่า ลิล จอน ในผลงานชื่อ “เทิร์นดาวน์ฟอร์วอต” และ “เบิร์ดแมชชีน” 

DJ SNAKE คือใคร ดีกรีดีเจสายย่อ EDM ขวัญใจสาว ๆ ทั่วโลก

DJ SNAKE คือใคร หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า เขาเคยถูกเสนอชื่อ ให้เข้าชิงรางวัลใหญ่ของแกรมมี่ ถึงสองครั้งและได้รับรางวัล เอ็มทีวีวิดีโอ และบิลบอร์ด มิวสิกอะวอดส์ มาครองได้สำเร็จ และในช่วงปี 2018 ชื่อของเขาได้ถูกจัดอันดับที่เก้าบนนิตยสาร “บิลบอร์ด” ให้เป็นนักดนตรีจังหวะแดนซ์ในปีนั้นด้วย 

ข่าวบันเทิง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นำเสนอข่าวของดีเจ Snake ว่าเป็นดีเจและโปรดิวเซอร์ หนุ่มหล่อสายย่อที่โด่งดังไปทั่วโลก เหตุผลที่ทำให้เขา มีฉายาว่า Snake เพราะตอนวัยรุ่นเขาเป็นเด็กแสบที่ซุกซนคนหนึ่ง เมื่อใดที่เขาก่อเรื่องวุ่นวาย มักจะวิ่งหลบหนี และหายตัวไป จากตำรวจปารีสได้บ่อยครั้ง เป็นต้น 

เขามีผลงานมากมาย รวมถึงการร่วมงานกับ เลดี้ กาก้า ในอัลบั้ม “เบริน ดิส เวย์” และได้ถูกนำเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล กับแกรมมี่ อะวอต เป็นครั้งแรกด้วยในช่วงนั้น นอกจากนั้นยังได้ร่วมงานกับศิลปินอีกหลายคน เช่น จัสติน บีเบอร์ , เมเจอร์ ลาเซอร์ , บิพูลาร์ ซันชาย , อลูน่า จอร์จ และอีกหลายคนที่ไม่ได้กล่าวถึง รวมถึงเพลง Propaganda ที่ไม่ได้ ฟิสเชอริ่งกับศิลปินคนไหนเลย เป็นการsoloเดี่ยว ชิ้นแรกและชิ้นเดียวของเขานั้นเอง

เมื่อลิซ่า ได้ร่วมงานกับ DJ Snake ไม่วายมีดราม่าตามมาจนได้

 กระแสข่าว DJ SNAKE คือใคร กับกระแสข่าว DJ Snake ลิซ่า ที่ลือกันไปว่า ดีเจ สเน็คตามจีบ ลิซ่าบ้าง ดีเจสเน็คโดนลิซ่า แบล็คพิ้ง ตกบ้าง ซึ่ง ณ ปัจจุบัน DJ Snake ได้ร่วมงานกับ BlackPink และได้ปล่อยเพลง SG ออกมาแล้ว ซึ่งเป็นการฟีสเชอริ่ง ร่วมกันกับลิซ่า ลลิษา ที่ดีเจ สเน็คได้เขียนเนื้อร้องร่วมกับโปรดิวเซอร์คู่บุญของแบล็คพิ้ง นั้นเอง เนื้อเพลงมีความยาว 3.45 นาที เป็นแนวเพลงป็อบลาตินและฮิปฮอป ถือเป็นซิงเกิลที่แฟนเพลงของทั้งสองรอคอย แล้วตอนนี้สมการรอคอยกันถ้วนหน้า

ถือเป็นครั้งแรกที่ค่าย YG. ยอมให้ลิซ่า ศิลปินในค่ายร่วมงานกับศิลปินต่างต่างประเทศ ในฐานะศิลปินเดี่ยว เหมือนเช่น เจนนี่ และโรเซ่ ที่ร่วมงานกับศิลปินต่างค่าย แต่เป็นประเทศเกาหลีด้วยกันเอง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี ที่จะได้เห็นศิลปินในวงแบล็คพิ้ง ได้ร่วมงานกับศิลปินต่างประเทศกันต่อไปในอนาคต ถึงจะมีกระแสดราม่า หลังจากที่ลิซ่า ได้ไปร่วมงานที่ไนต์คลับ กับดีเจ สเน็คในอเมริกา ซึ่งเป็นดราม่าในแง่ลบ แต่งานนี้คนที่รักลิซ่า ก็ออกโรงปกป้องกันสุดฤทธิ์ 

สล็อตเว็บตรงไม่มีขั้นต่ำ

Categories
ข่าวต่างประเทศ ข่าวบันเทิง ข่าวเด่นวันนี้

ทำความรู้จักกับ Kylie jenner นางแบบสาวสุดต๊าช

Kylie jenner ชื่อของเธออ่านออกเสียงเป็น ภาษาไทยว่า ไคลี่ เจนเนอร์ ซึ่งคนส่วนใหญ่จะรู้จักเธอจากรายการ reality เมื่อปี 2007 เป็นรายการที่ทำกับครอบครัวของ คาร์เดเชียน ที่ชื่อว่า “keeping up with the kardashians” และในขณะเดียวกันเธอยังเป็น นักลงทุน และนางแบบ อีกด้วย เรียกได้ว่าดีกรีความเก่ง ความสวย และความฉลาด ครบถ้วนสำหรับเธอคนนี้

Kylie jenner คุณแม่ลูกสอง ที่จัดว่าแซ่บมาก

ประวัติคร่าว ๆ ของ Kylie jenner เธอเกิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ปัจจุบันเธออายุเพียง 24ปี เกิดที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันนั้น เธออาศัยอยู่ที่ แคริฟอเนีย ซึ่งอาชีพปัจจุบันที่เธอได้ทำอยู่ คืออาชีพนางแบบ และนักลงทุน และทำให้เธอมีทรัพย์สินมากถีง 900ล้าน เหรียญสหรัฐ ในวัยเพียง 24ปี ซึ่งถือว่าเธอนั้นประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย

อาชีพที่ผ่านมาของเธอนั้น เมื่อปี 2012 ได้ทำแบรนด์เสื้อผ้าร่วมกับพี่สาวของเธอเอง ที่มีชื่อว่า “เคนดัลล์” ภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า “ เคนดัลแอนด์ไคลี่” ซึ่งมาจากชื่อของเธอและพี่สาวรวมกัน ต่อมาในปี 2015 เธอก็ได้ผลิตเครื่องสำอางค์ ออกจำหน่าย โดยใช้ชื่อตัวเองเป็นชื่อแบรนด์ คือ “ไคลี่” ซึ่งแบรนด์ของเธอนั้น โด่งดังเป็นอันดับ 1 ของร้านบนไอจูนส์ ซึ่งก็ถือเป็นการประสบความสำเร็จ อีกหนึ่งอย่างเช่นกัน

ในปี 2018 มีผู้ติดตามเธอบน ไคลี่ เจนเนอร์ IG เพิ่มขึ้นประมาณ 100ล้านคน ซึ่งเลยทำให้เธอติดหนึ่งใน 10 ที่มีคนติดตามบนอินสตาแกรมมากที่สุด ซึ่งในวงการนางแบบ ไคลี่ เจนเนอร์ สูง ถึง 1.68 เซนติเมตร ในปัจจุบันมีครอบครัวแล้ว โดยมีคู่ชีวิตเป็นแรปเปอร์ ชื่อดังนามว่า ทราวิส สก็อตต์ และมีลูกคนแรกชื่อ สเตอร์มี เว็บสเตอร์ และตอนนี้เธอก็กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่2อยู่ด้วย ซึ่งเป็นคุณแม่ที่แซ่บมากคนหนึ่ง ซึ่งเธอจะปล่อยรูปความปัง ความแซ่บให้ชมอยู่ต่อเนื่อง บนโลกออนไลน์

วีถีคนดัง ที่มีผู้ติดตามชีวิต หลักร้อยล้านคน

Kylie jenner เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนนึง ที่คนไทยเรารู้จักจาก ข่าวบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นข่าวความแซ่บของเธอ ซึ่งดีกรีความแซ่บไม่ลดลงเลย ขนาดว่าเธอนั้นกำลัง จะเป็นคุณแม่ลูกสอง ในอีกไม่กี่วัน หรืออาจเสพข่าวซุปซิป ที่ว่าเธอนั้นตั้งครรภ์กับหนุ่มแรปเปอร์ชื่อดัง ในขณะที่เขาทั้งสองคบหาดูใจกันได้เพียง 4 เดือนกว่าเท่านั้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ตอนนี้ทั้งคู่ก็มีความสุข และยังคงลงรูปอวดความหวาน ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่า เขาทั้งคู่เป็นคู่รักที่น่าอิจฉามากจริง ๆ เลยเชียว 

เว็บฝากถอนไม่มีขั้นต่ํา