เงินเฟ้อ คืออะไร

เงินเฟ้อคือ

เงินเฟ้อ คือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอีก 1 อย่าง ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาแล้ว เพราะประเทศไทยนั้นมีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก จึงทำให้สินค้าและพืชผลผลิต รวมไปถึงน้ำมันมีราคาที่สูงขึ้น จึงทำให้ประชาชนคนไทยเกิดสภาวะตกระกำลำบากเพราะเศรษฐกิจย่ำแย่ สถานการณ์ เงินเฟ้อส่งผลกระทบหลายอย่างกับคนไทย และยังมีผลกระทบในเรื่องของภาวะขาดแคลนสิ่งของในการอุปโภคบริโภคสำหรับคนที่มีรายได้น้อย บริษัทต้องปิดตัวลงเพราะไม่สามารถบริหารและจ่ายเงินให้พนักงานต่อไปได้ พนักงานบริษัทจึงถูกลอยแพและมีภาวะขาดแคลนในเรื่องต่างๆ อย่างมาก

ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์ เงินเฟ้อ ในประเทศไทย

สาเหตุที่เกิดเหตุการณ์เงินเฟ้อในประเทศไทยขึ้น เป็นเพราะประชาชนคนไทยต้องการใช้บริการหรือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมากขึ้น แต่ทางผู้ผลิตและผู้ให้บริการไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการอื่นๆได้ตามเป้าหมาย จึงทำให้เกิดผลผลิตที่ค่อนข้างน้อย ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลกระทบให้มูลค่าของสินค้าและบริการต่างๆมี ราคาที่ค่อนข้างสูง เพราะสินค้าหรือบริการต่างๆที่ถูกผลิตออกมาไม่เพียงพอต่อยอดประชากรในประเทศที่เพิ่มขึ้น และต้องการใช้บริการและซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นนั่นเอง นั่นจึงทำให้ปัญหาเงินเฟ้อ เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข เราจะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้ มีสถานการณ์โควิด 19 เกิดขึ้น จึงส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจแย่ลง สินค้าและบริการทุกอย่างเกิดการขึ้นราคาสูงกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ ราคาข้าวสาร และค่าไฟฟ้า เป็นต้น สถานการณ์เงินเฟ้อนั้นกำลังจะเกิดขึ้นอีกในยุคปัจจุบัน เพราะประชากรในประเทศไทยนั้นมีจำนวนมากขึ้น แต่บริการหรือสินค้าในการอุปโภคบริโภคต่างๆเกิดการผลิตไม่ทัน ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ต้นทุนในการเพิ่มผลผลิตที่มีน้อยเกินไป และสถานการณ์โควิด 19 ในยุคปัจจุบัน จึงทำให้บริษัทที่ผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคและบริการต่างๆเกิดผลกระทบไปด้วย นั่นเอง

เงินเฟ้อ

วิธีการแก้ไขสถานการณ์เงินเฟ้อที่คนไทยต้องร่วมมือกัน

วิธีการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ ในประเทศไทยนั้น เป็นวิธีการที่รัฐบาลกำลังจะต้องหาแนวทางในการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยรัฐบาลจะลดอัตราการใช้จ่ายลงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่องที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีรายได้ที่พ้นจากภาษีมากขึ้น และจะเป็นการดึงเงินจากระบบเศรษฐกิจมาเก็บเอาไว้ เพราะประชาชนจะอุปโภคบริโภคน้อยลงในสถานการณ์เงินเฟ้อแบบนี้ จึงทำให้มีงบประมาณสำหรับเก็บไว้ใช้จ่ายในประเทศมากขึ้น และเมื่อสถานการณ์เงินเฟ้อสงบลง สินค้าหรือบริการมีการผลิตที่ดีมากขึ้น และผลิตได้ตรงตามความต้องการของประชาชนมากขึ้น จึงทำให้สถานการณ์เงินเฟ้อในประเทศไทย สงบลงและกลับเข้าสู่สภาวะปกติ สินค้ามีราคาที่ต่ำลง ประชาชนก็มีความสุขกับการใช้ชีวิต หรือใช้บริการ หาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆกันได้ตามความเหมาะสมต่อไป

เงินเฟ้อ

สถานการณ์ เงินเฟ้อ ส่งผลกระทบอย่างไรกับประชาชน

สถานการณ์เงินเฟ้อ เป็นสภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ซึ่งส่งผลต่อประชากรในประเทศไทยเป็นวงกว้าง หรือแทบจะทั่วทุกพื้นที่กันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการต่างๆเช่น บริษัทต่างๆต้องลดจำนวนของพนักงานลงเนื่องจากมีสภาวะขาดทุน เงินหมุนเวียนไม่พอต่อการจ่ายค่าจ้างให้พนักงาน สินค้ามีการผลิตออกมาจนเกินความจำเป็น และประชาชนไม่ค่อยซื้อบริการหรือเครื่องอุปโภคบริโภค เพราะสินค้าหรือเครื่องอุปโภคบริโภค และบริการต่างๆนั้นมีราคาสูงขึ้น สถานที่ต่างๆมีผู้คนมาเที่ยว หรือมาใช้บริการค่อนข้างน้อย จึงทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปิด สถานท่องเที่ยวนั้นไป เพราะไม่มีเงินหรือ เงินไม่พอจ่ายค่าบริการต่างๆ นั่นเอง สำหรับสถานการณ์เงินเฟ้อ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปนั่นก็คือ บางคนก็ถูกเลิกจ้างจากบริษัท เพราะผู้ประกอบการของบริษัทไม่มีเงินจ่ายค่าแรง ให้พนักงาน และส่งผลกระทบต่อผู้คนอีกจำนวนมาก เพราะขาดเงินที่จะซื้อสิ่งของในการอุปโภคบริโภค จึงทำให้ประชาชนภายในประเทศขาดแคลนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค หรือบริการอื่นๆเป็นจำนวนมาก ด้วยสถานการณ์เงินเฟ้อแบบนี้ จึงทำให้ประชาชนหันมาหาอาชีพเสริมกันมากขึ้นเช่น งานบริการต่างๆ ที่มีราคาค่อนข้างจะถูก ขายสินค้าที่ได้มาหรือผลิตออกมาจนเกินความจำเป็นในราคาที่ถูกลง เพราะผู้ประกอบการหรือประชาชนส่วนใหญ่แล้วจะยอมขาดทุนเพื่อให้มีเงินในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้นนั่นเอง

สถานการณ์เงินเฟ้อเกิดขึ้นครั้งแรกตอนไหน

เงินเฟ้อเป็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เข้ายากหมากแพง ประชาชนเกิดความขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ บ้างก็เป็นโรคขาดสารอาหารเพราะไม่มีเงินมาใช้จ่ายซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ บ้างก็ตายจากโรคประจำตัว เพราะไม่มีเงินมารักษาตัวเองให้หายเมื่อเกิดสถานการณ์ เงินเฟ้อแบบนี้

อย่างไรก็ดี สถานการณ์เงินเฟ้อ ก็เป็น สภาวะทางเศรษฐกิจที่คนไทยต้องเฝ้าระวัง เพราะสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในยุคปัจจุบัน ก็ยังมีสถานการณ์เงินเฟ้อในประเทศไทยให้เห็นกันอยู่ โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2562 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสถานการณ์โควิด 19 เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสงครามเชื้อโรคที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เพราะนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและบริษัทจะต้องปิดตัวลงไปแล้ว ยังเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า ค่าครองชีพมีราคาที่ค่อนข้างสูง ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคและบริการก็มีราคาที่สูงตามไปด้วย แต่ค่าแรงในการทำงานนั้นไม่ได้สูงตามสิ่งเหล่านี้ไป จึงทำให้คนไทยส่วนใหญ่หาเงินไม่พอใช้ และมีอัตราการเป็นหนี้สินสูงขึ้นอีกด้วย นี่ก็ยังไม่รวมไปถึงสถานการณ์โควิด 19 ก็ได้ทำให้บริษัทหรือผู้ประกอบการต่างๆต้องปิดตัวลงไป พนักงานจึงถูกลอยแพกันเป็นจำนวนมาก บางคนก็ติดโรคโควิด 19 บางคนก็ขาดรายได้ไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จึงทำให้ประชาชนคนไทยเกิดความเครียดและมีอัตราการฆ่าตัวตายเพราะสถานการณ์แบบนี้กันเป็นจำนวนมากใน 1 วัน

สถานการณ์เงินเฟ้อ ส่งผลต่อผู้ประกอบการอย่างไร

เงินเฟ้อ เป็นสภาวะทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการหรือบริษัทห้างร้านต่างๆเป็นจำนวนมาก เพราะบริษัทต่างๆที่ทำการผลิตสินค้าหรือบริการออกมานั้น ก็ต้องมีการใช้ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง เมื่อเกิดสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้ จึงทำให้ต้นทุนที่ใช้ไปเกิดความ สูญเปล่า เพราะสินค้าที่ผลิตออกมานั้นจำหน่ายไม่ได้ เพราะประชาชนไม่สามารถสู้กับราคาของสินค้าชนิดนั้นๆได้อีกต่อไป เพราะสถานการณ์แบบนี้สินค้าทุกอย่างก็จะขึ้นราคาที่ค่อนข้างสูงอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น และเป็นสินค้าที่มีการผลิตน้อยมาก จึงทำให้ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่มีจำนวนมากขึ้นนั่นเอง สำหรับในตัวของผู้ประกอบการ ในบางครั้งก็อาจจะต้องลดจำนวนของพนักงานลง และต้องเสียเงินในการจ้างให้พนักงานออกจากบริษัทอย่างถาวร เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ จึงทำให้ไม่มีเงินมาหมุนเวียนภายในบริษัท และจำนวนพนักงานที่มากขึ้น แต่การผลิตสินค้านั้นลดลง การจัดจำหน่ายก็ลดลง จึงทำให้พนักงานของบริษัทถูกลอยแพเป็นจำนวนมาก เราจะเห็นได้ว่า ในทุกวันนี้ คนไทยร้อยละ 70% มีอัตราการตกงานค่อนข้างสูง เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 และสถานการณ์เงินเฟ้อในยุคปัจจุบัน

ปัจจุบัน อัตราเงินเฟ้อ ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงแคบ เพราะประชาชนส่วนใหญ่หันมาทำอาชีพเสริมกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น การขับ Rider ส่งอาหาร การเป็นฟรีแลนซ์ และงานเสริมในด้านอื่นๆตามความถนัดของแต่ละคน จึงทำให้คนไทยยุคใหม่มีเงินใช้จ่ายในสถานการณ์แบบนี้กันอย่างมากมายและในยุคปัจจุบัน การแก้ไขสถานการณ์เงินเฟ้อ เป็นการแก้ไขเฉพาะตัวบุคคลโดยไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่อย่างใด เพราะถ้าเกิดเราใช้เงินด้วยความประหยัดและมีวินัยในการใช้จ่าย อัตราเงินเฟ้อ หรือสถานการณ์เงินเฟ้อ ก็จะไม่เกิดขึ้นกับคนๆนั้นเพราะการมีวินัยในการใช้จ่าย และการวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ดี สิ่งไหนจำเป็นและไม่จำเป็น เราสามารถแยกแยะได้ จึงทำให้เรามีเงินใช้ได้อย่างไม่เดือดร้อนแน่นอน

อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อ ก็ยังเป็นปัญหาของเศรษฐกิจในประเทศไทยที่เรายังต้องจับตามองอย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่มีวิธีการแก้ไขให้จบสิ้นลงไปได้ ซึ่งสถานการณ์เงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ก็ยังมียืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบัน และเราก็จะต้องหาทางแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันต่อไป

อ่านบทความ >> ชัชชาติ ถึงกับงง เมื่อเจอคำตอบ ผอ.ระบายน้ำ งบปี 65

สนับสนุนโดย >> เสือมังกร เกมคาสิโนออนไลน์ ที่จะพาคุณทำกำไรจากการเดิมพัน เกมคุณภาพจากทาง HILOSPEC เกมพนันออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ สะดวกรวดเร็วและโปร่งใส 100%