ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี ตำนานความเชื่อ และศรัทธามาแต่โบราณ

ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งหลายต่างให้ความศรัทธา และกราบไหว้ นับถับถือบูชากันมาช้านาน เนื่องจากวัดจุฬามณี เป็นวัดเก่าแก่โบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองอัมพวา ที่ต่อเนื่องกับคลองผีหลอก และเชื่อกันว่าวัดนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอยปลาย ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โดยสันนิษฐานว่าเท้าแก้วผลึก (น้อย) นายตลาดบาช้าง ซึ่งเป็นต้นตระกูลของวงศ์ราชนิกุลบางช้าง เป็นผู้สร้าง 

ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวเวสสุวรรณhttps://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/500713

สักการะ ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสมุทรสงคราม

ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี เป็นที่แรก ๆ ที่หลายคนนึกถึง เมื่อเอ่ยถึงท้าวเวสสุวรรณ อาจเป็นเพราะองค์ท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงคราม มีตำนานการสร้างท้าวเวสสุวรรณที่แตกต่างจากที่อื่น โดยที่มาของการสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณนั้น เกิดจากการที่พระอาจารย์อิฏฐิ์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ได้ฝันเห็น ” ท้าวเวสสุวรรณ ” โดยในนิมิตนั้นองค์ท้าวเวสสุวรรณได้พาพระอาจารย์อิฏฐ์ ไปเที่ยวชมในยมโลก พระอาจารย์อิฏฐ์จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า หากได้กลับไปยังโลกมนุษย์ในครั้งนี้ จะตั้งรูปปั้นของท้าวเวสสุวรรณไว้ตรงกลางวัด เพื่อแสดงถึงการขอบคุณ และความเคารพนับถือ

และในนืมิตพระอาจารย์อิฏฐ์ก็ได้บอกความประสงค์นี้แก่ ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี ด้วย ท่านก็ได้บอกกลับมาว่า ” หากต้องการจะปั้นฉัน จะต้องใช้ช่างปั้นท่านหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี และต้องเป็นช่างคนนี้คนเดียวเท่านั้น นับแต่นั้นมาผู้คนก็เลื่อมใส ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี ขอพร เสริมบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจนถึงทุกวันนี้

ตามตำนานพุทธศาสนาท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี ในอดีตชาตินั้นเคยเป็นพราหมณ์ใจบุญ เจ้าของโรงงานหีบอ้อย มีฐานะร่ำรวย และมักจะบริจาคเงินทองให้แก่ผู้ยากไร้เสมอ และด้วยบุญกุศลที่ได้ทำมา ทำให้พระพรหมและพระอิศวรจึงได้ประทานพรให้ท้าวเวสสุวรรณเป็นอมตะ เป็นเทพแห่งความร่ำรวย และเป็นเจ้าทรัพย์สมบัติทั่วทั้งปฐพี ทำให้ผู้คนนิยมกราบไว้บูชา ท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี และเชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าที่คอยปกปักรักษาโลมนุษย์อีกด้วย

ปัจจุบันท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี ยังคงเป็นที่เลื่อมใสของชาวพุทธอย่างเนื่อง และเมื่อช่วงเทศการปีใหม่ที่ผ่านมา มีพสกนิกรเดินทางมากราบไหว้กันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประวัติการสร้างท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณีแตกต่างจากที่อื่น จนทำให้มีที่จอดรถไม่เพียงพอและการจราจรติดขัดภายในบริเวณวัด ซึ่งตอนนี้ทางวัดได้ออกประกาศ ปิดวัดจุฬามณี ระหว่างวันที่ 12 – 26 มกราคม 2565 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ และจัดระเบียบการจราจรทั้งหมด 

สำหรับองค์ ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี หากมีองค์ลอยหรือผ้ายันต์ ก็สามารถบูชาที่บ้านได้ โดยบทสวดท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี คาถาที่ใช้สวดบูชาคือ อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

ในการบูชาท้าวเวสสุวรรณ ให้ทำในวันขึ้น 15 ค่ำ โดยการจุดธูป 9 ดอก ดอกกุหลาบแดง 9 ดอก จสกนั้นให้ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย แล้วก็ภาวนาคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งได้บอกไว้แล้วข้างต้น

ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวเวสสุวรรณhttps://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/500713

ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไร เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะว่าท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี ช่วยเรื่องอะไรบ้าง เอาเป็นว่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสักการะเองที่วัด ก็สามารถไปบนขอเรื่องที่ต้องการได้ตามขั้นตอนภายในวัด และสำหรับผู้ที่ไม่โอกาสได้เดินทางไปที่วัด แต่มีองค์ลอยหรือผ้ายันต์ ก็สามารถบนขอได้เองที่บ้าน 

โดยการอาบน้ำ แต่งกายให้สุภาพ จากนั้นตั้งสมาทานศีล 5 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ตามด้วยบทพาหุง บทชินบัญชร จากนั้นให้จุดธูป 9 ดอก พวงมาลัยดอกกุหลาบหรือดอกดาวเรือง 1 พวง ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นให้สวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ 

  • บนเรื่องการเงิน ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด ถวายพระพุทธรูป 9 นิ้ว หรือชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
  • บนเรื่องหน้าที่การงาน ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด ภายในประกอบด้วย รองเท้าพระ 1 คู่ พระพุทธรูป 1 องค์ อาสนสงฆ์ 1 ผืน เข็มกับด้าย 1 ชุด
  • บนเรื่องสุขภาพหรือการเจ็บป่วย ให้ถวายหนังสือสวดมนต์ (ถ้าเป็น 7 ตำนาน 12 ตำนานก็จะยิ่งดี) ซึ่งจะถวายที่วัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา
  • บนเรื่องความรักหรือครอบครัว ให้ถวายดอกกุหลาบแดง บูชาองค์รูปปั้นของท้าวเวสสุวรรณ ถือศีล 8 ในวันเกิดและวันพระ
  • บนเรื่องสอบบรรจุ เลื่อนตำแหน่ง สอบเข้าทำงาน หรือโยกย้าย ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด ร่ม 1 คัน เก้าอี้ 1 ตัว
  • บนเรื่องการเรียน ให้ทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ค่าเล่าเรียนสงฆ์สามเณร ตำราเรียนนักธรรม ทำได้ในวัดที่มีเรียนพระปริยัติธรรม

เมื่อกล่าวถึงท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณีสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือเหรียญท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีปี 45 ซึ่งเป็นเหรียญทรงคุณค่าในตำนานที่สวยงาม และมีประสบการณ์ เป็นมนต์ขลังแห่งอัมพวาและเป็นสุดยอดพุทธคุณของหลวงพ่ออิฏฐ์ แห่งวัดจุฬามณี เป็นวัตถุมงคลที่เลื่องชื่อมาก รวมสร้างชื่อเสียงให้วัดจุฬามณีโด่งดังมากขึ้นอีกด้วย

ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวเวสสุวรรณhttps://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/500713

เที่ยวสมุทรสงคราม ไหว้พระ ขอพร ทำบุญ เสริมดวง

ใครมีโอากาสอย่าลืมไปกราบ ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี กันนะคะเพราะภายในวัดมี 3 จุดสำคัญที่ผู้คนหลั่งไหลกันไปกราบไหว้ คือ

  1. เป็นไฮไลท์ของทางวัดเลย นั่นก็คือ ท้าวเวสสุวรรณ
  2. สังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อเนื่อง โกวิท ที่เป็นอดีตเจ้าอาวาส
  3. อุโบสถจตุรมุขหินอ่อน ที่มีความสวยงามมาก

ถือเป็นมนต์ขลังที่ต้องสัมผ้สด้วยตัวเองสักครั้ง เพราะนอกจากจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าง ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี ตํานานที่ไม่เคยดับสูญแล้วนั้น กล่าวกันว่าวัดจุฬามณี เป็นวัดที่สวยงามและสงบร่มรื่น รวมทั้งมีปฎิมากรรมต่าง ๆ ให้ชื่นชมอีกมากมาย

สรุป

การเดินทางไปกราบ ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยม ที่ผู้คนหลั่งไหลกันไปไหว้ขอพร กราบสักการะท้าวเวสสุวรรณกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับเส้นทางไปวัดเวสสุวรรณ ถ้าตรงมาจากตัวเมืองสมุทรสงคราม แนะนำให้ใช้เส้นทางหลวง พอเลยจากทางแยก ก็ขับตรงไปเข้าอำเภออัมพวา ประมาณ 200 เมตร ข้ามสะพานข้ามคลองอัมพวา จากนั้นให้เลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็ถึงเป้าหมาย อย่าลืมเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำสิ่ง ดี ๆ กันนะคะ

สล็อต เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์